Prawo i doświadczenia zamówieniowe w Gorzowie Wielkopolskim

Gościnne progi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim były areną kolejnej konferencji z cyklu "Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia". Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, konferencja odbyła się w dwóch turach.

Urząd Zamówień Publicznych reprezentowali: Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP oraz Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego. Z ramienia gospodarzy Konferencji, w wydarzeniu wziął udział Roman Sondej, Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawicieli Urzędu skoncentrowali się głównie na aspektach elektronizacyjnych w zamówieniach publicznych. Poruszyli kwestie związane z platformą e-Zamówienia. Omówili również jak funkcjonujące od 1 stycznia 2021 Prawo zamówień publicznych wpłynęło na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz dobór kryteriów oceny ofert.

Tak jak podczas wszystkich dotychczasowych wydarzeń, również w Gorzowie Wielkopolskim nie zabrakło sesji pytań i odpowiedzi, w trakcie której uczestnicy wydarzenia mogli uzyskać informacje na temat zagadnień związanych ze stosowaniem Pzp, a także elektronicznych narzędzi udostępnianych przez Urząd. Ponadto, na wszystkich uczestników czekały zestawy materiałów złożone z tekstu ujednoliconego ustawy, tekstu aktów wykonawczych oraz egzemplarza Komentarza do Pzp autorstwa pracowników Urzędu.

Kolejne konferencje z cyklu "Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia" już 23 sierpnia w Bydgoszczy i 27 sierpnia w Lublinie.

Przejdź do góry strony