O zamówieniach publicznych w Lublinie – prawo i doświadczenia

Kolejne spotkanie w cyklu prowadzonym przez UZP w różnych regionach kraju pn. „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenie” odbyło się 27 sierpnia 2021 r. w Lublinie. Było współorganizowane z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Konferencja w Lublinie 27.08.2021

Konferencję otworzyli Lech Sprawka Wojewoda Lubelski i Robert Gmitruczuk Wicewojewoda - przedstawiciele współorganizatora Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dr Joanna Knapińska Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencja w Lublinie 27.08.2021

Pani Wiceprezes Joanna Knapińska wygłosiła również prelekcję nt. funkcjonowania systemu zamówień publicznych, przybliżając ten temat z perspektywy Urzędu i dostępnych mu danych. Następnie o zmianach wprowadzonych od 1.01.2021 r. ustawą Pzp oraz o wybranych aspektach stosowania nowych procedur mówiła naczelnik Wydziału Legislacji Departamentu Prawnego Anna Dunajewska-Bańka.

Konferencja w Lublinie 27.08.2021

Podczas konferencji dyskutowano na temat ważnych zagadnień związanych z procedurą zamówieniową, wyjaśniano też szczegóły dotyczące stosowania przepisów nowego Pzp. Zebrani na konferencji otrzymali także pakiet materiałów, zawierający publikację Prawo zamówień publicznych. Komentarz oraz tekst ujednolicony ustawy Pzp i akty wykonawcze.

Kolejne wrześniowe spotkania odbędą się we Wrocławiu oraz w Łodzi.

Konferencja w Lublinie 27.08.2021

Przejdź do góry strony