Gala XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych

Kilkuset gości reprezentujących rozmaite instytucje, firmy, uczelnie uczestniczyło w uroczystej Gali z okazji XXV-lecia istnienia Urzędu Zamówień Publicznych. Wydarzenie zorganizowane w Filharmonii Narodowej odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Okolicznościowy list do uczestników skierował również Prezes Rady Ministrów.

Gala była okazją do podziękowania za wkład jaki poszczególne osoby, firmy oraz instytucje wniosły w rozwój rynku zamówień publicznych. Dlatego też specjalna kapituła złożona z wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych przyznała nagrody LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS. Zamawiający oraz wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki w dowód uznania za stosowanie dobrych praktyk w postępowaniach, w których biorą udział. Specjalne wyróżnienie trafiło do Pana Mariana Lemke jako osobowości systemu zamówień publicznych.

Lista wszystkich wyróżnionych nagrodami LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICISLink otwiera się w nowej karcie

Gala stała się również okazją do uhonorowania wszystkich byłych Prezesów oraz Wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki w dowód wdzięczności za zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w rozwój Urzędu w trakcie swojej służby na tych stanowiskach.

XXV-lecie Urzędu Zamówień Publicznych to również okazja do spojrzenia w przyszłość. W ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, kapituła złożona z przedstawicieli UZP oraz reprezentantów środowiska akademickiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznała 3 nagrody. Miejsce 1. zajął Pan Mariusz Kacperkiewicz, 2. miejsce – Pani Maria Hejda, a miejsce 3. – Pani Anna Body.

W części artystycznej wystąpił Chór i Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Młodzi muzycy porwali swoim talentem i wirtuozerią licznie zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło repertuaru klasycznego, a uczniowie i absolwenci ZPSM nr 1 udowodnili, że doskonale czują się również we współczesnych aranżacjach.

Galeria

Przejdź do góry strony