O nowym Pzp i elektronizacji zamówień publicznych w Gdańsku

14 września 2021 r. w Gdańsku przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Związek Gmin Pomorskich poświęconej regulacjom nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne - prawo i doświadczenia - Gdańsk

Gospodarzami konferencji byli Prezes Związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol i Dyrektor Biura ZGP Bogdan Dombrowski.

Urząd Zamówień Publicznych reprezentowali Dyrektor Generalny Sebastian Szaładziński oraz Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego Krzysztof Fijołek, którzy przybliżyli uczestnikom zagadnienia z zakresu funkcjonującego od początku roku nowego Prawa zamówień publicznych, a w szczególności omówili aspekty dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, w tym Platformy e-Zamówienia.

Zamówienia publiczne - prawo i doświadczenia - Gdańsk

Konferencja stworzyła uczestnikom – przedstawicielom gmin pomorskich - możliwość  poszerzenia wiedzy oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów nowego Pzp i stosowania ich w praktyce prowadzonych postępowań, a także pozyskania informacji na temat elektronicznych narzędzi udostępnianych przez Urząd.

Zabrani otrzymali pakiet materiałów, zawierający przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych komentarz do Pzp oraz tekst ujednolicony ustawy Pzp i akty wykonawcze.

Zamówienia publiczne - prawo i doświadczenia - Gdańsk

Przejdź do góry strony