Udział Prezes Małgorzaty Stręciwilk w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczyła w debacie pt. "Zagrożenia dla branży budowlanej" podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Debata organizowana przez Federację Przedsiębiorców Polskich w dniu 5 września 2018 r. poświęcona była sytuacji w branży budowlanej i potencjalnym scenariuszom jej rozwoju. Istotne aspekty dyskusji dotyczyły planowanych i realizowanych na tym rynku kontraktów, a także perspektyw rozwoju dla sektora budowlanego na rynku zamówień publicznych w kontekście możliwych optymalnych rozwiązań ustawowych.

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Przejdź do góry strony