Odstąpienie od umowy na budowę Platformy e-Zamówienia

W dniu 11 marca 2019 r. zostało  złożone oświadczenie o odstąpieniu w całości od Umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zawartej 6 kwietnia 2018 r. z DXC TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. (dawniej: ENTERPRISE SERVICES Polska Sp. z o.o.), z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy.

Informując o powyższym, przypominamy, że pozostaje do Państwa dyspozycji udostępniony przez UZP i MC miniPortal, umożliwiający komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami.

Jednocześnie zapewniamy, że Urząd będzie kontynuował prace związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony