Zamówienia publiczne na innowacje

Według Wytycznych Komisji Europejskiej (C(2021) 4320 final) zamówienia publiczne na innowacje to wszelkie zamówienia posiadające jedną lub obydwie z poniższych właściwości:

  • zakup procesu opracowywania innowacyjnych rozwiązań – usługi badawcze i rozwojowe – wraz z (częściowymi) rezultatami;
  • zakup wyników innowacji.

W pierwszym przypadku nabywca publiczny kupuje usługi badawcze i rozwojowe zapewniające możliwość opracowywania produktów, usług lub procesów, które jeszcze nie istnieją. Nabywca publiczny opisuje swoją potrzebę, zachęcając przedsiębiorstwa i badaczy do opracowania innowacyjnych produktów, usług lub procesów, które pozwolą ją zaspokoić.

W drugim przypadku nabywca publiczny – zamiast kupować gotowy produkt – występuje w charakterze pierwszego użytkownika i dokonuje zakupu produktu, usługi lub procesu, który istnieje na rynku od niedawna, a jego charakter jest w znacznym stopniu nowatorski.

Przejdź do góry strony