Krajowy Plan Dzialań

Krajowe Plany Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych to dokumenty planistyczne opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych, na podstawie których realizowano m.in. działania informacyjno-szkoleniowe służące popularyzacji uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Ostatni Krajowy Plan Działań wygasł z końcem 2020 r.

Urząd Zamówień Publicznych kontynuuje jednak realizację działań promujących uwzględnianie m.in. aspektów społecznych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie uprawnienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawartego w art. 469 pkt 9 ustawy Pzp z 2019 r.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017 - 2020 dok. archiwalny

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013 - 2016 dok. archiwalny

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010 - 2012 dok. archiwalny

Pliki

Przejdź do góry strony