Debata przedstawicieli środowiska naukowego

1 grudnia 2016 r.  siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się pierwsza z serii debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowiska naukowego, zajmujący się tematyką zamówień publicznych w swojej szeroko pojętej pracy dydaktycznej bądź naukowej.

Dyskusja obejmowała szeroki zakres merytoryczny, w tym m. in. następujące zagadnienia:

  • kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy – w kontekście dyrektyw UE: klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczych,
  • kierunek regulacji - cywilnoprawny czy administracyjnoprawny,
  • problematyka uzasadnionej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania,
  • system kontroli udzielania zamówień publicznych – kierunek regulacji.

Spotkanie dowiodło trafności intuicji odnośnie potrzeby i celowości dyskusji wokół ważnych zagadnień, dotyczących uregulowań rynku zamówień publicznych, szczególnie w kontekście przygotowań do tworzenia kompleksowej regulacji porządkującej system zamówień publicznych. Debata była owocna istanowić będzie cenny wkład w proces przygotowywania projektów zmian w najbliższej przyszłości.

Przejdź do góry strony