Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wzięła udział w dwóch konferencjach zorganizowanych w ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”.

Urząd Zamówień Publicznych jest partnerem projektu, do którego przystąpił z myślą o wsparciu wykonawców uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Celem generalnym projektu jest przybliżenie małym i średnim przedsiębiorcom założeń i korzyści wynikających z wprowadzonych w ostatnim czasie zmian legislacyjnych i nowych rozwiązań, w tym w zakresie zamówień publicznych, poprawiających środowisko prawno-instytucjonalne, w którym działają polscy przedsiębiorcy.

Pierwsza z konferencji odbyła się 21 maja 2018 r. w Koszalinie, druga – 23 maja 2018 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk podkreśliła, że mali i średni przedsiębiorcy są ważnymi interesariuszami rynku zamówień publicznych. Zmiany w systemie zamówień publicznych, uwzględniające ich potrzeby, zostały wprowadzone już nowelizacją z 2016 r. Aktualnie trwają natomiast intensywne prace nad głęboką reformą systemu zamówień publicznych, która przyniesie kolejne, znaczące ułatwienia dla wykonawców startujących w przetargach, w szczególności z sektora MŚP.

Pani Izabela Fundowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, i Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wygłosili odpowiednio w Koszalinie i w Ostrowie Wielkopolskim prelekcje na temat ułatwień dla wykonawców w ubieganiu się o zamówienia publiczne, wprowadzonych w życie nowelizacją Prawa zamówień publicznych, wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych odpowiadali również na pytania uczestników spotkań w strefach informacyjnych uruchomionych podczas konferencji.

Galeria

Przejdź do góry strony