Konferencje w ramach konsultacji dot. Koncepcji nowego Pzp - Warszawa 2018.07.11, Wrocław 2018.07.13

W dniach 11.07.2018 r. oraz 13.07.2018 r. odbyły się w Warszawie i Wrocławiu konferencje konsultacyjne dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, kończące cykl spotkań organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w różnych miastach Polski.

W trakcie kolejnych konferencji w ramach cyklu konsultacji przedstawiono szczegółowo zagadnienia Koncepcji, dotyczące instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ułatwień w procedurach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów UE, usprawnień w procesie podmiotowej oceny wykonawców i oceny ofert oraz usprawnień w zakresie środków ochrony prawnej. Zagadnienia te omawiali przedstawiciele Urzędu: Bogdan Artymowicz (Dyrektor Departamentu Prawnego), Izabela Fundowicz (z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego), Artur Kowalski (Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej) oraz Karol Kacprzak (Departament Prawny).

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Przemysław Grosfeld, Jerzy Żochowski i Wojciech Rachubka prezentowali propozycje Koncepcji dotyczące umowy i etapu realizacji zamówienia, nowego podejścia w zakresie kontroli udzielania zamówień, ułatwień dla MŚP oraz rozwiązań wspierających rozwój innowacyjnych i zrównoważonych zamówień publicznych.

We wszystkich konferencjach uczestniczyła aktywnie Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prezentując cele nowych rozwiązań oraz udzielając obszernych wyjaśnień i komentarzy odnośnie dyskutowanych kwestii.

Podczas każdego ze spotkań uczestnicy zadawali pytania, dyskutowali i bezpośrednio zgłaszali własne sugestie rozwiązań dotyczących nowych kierunków rozwoju systemu zamówień publicznych.

Zainicjowane przez Prezesa UZP konsultacje odbyły się w następujących miastach: 11 czerwca oraz 11 lipca w Warszawie - we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 20 czerwca w Olsztynie - we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, 21 czerwca w Krakowie - we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, 22 czerwca w Lublinie – we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz 13 lipca we Wrocławiu – we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Informacje zwrotne uzyskane od uczestników spotkań wskazują na dobry kierunek proponowanych zmian, a jednocześnie potwierdzają zasadność podjęcia dyskusji i konsultacji w tym obszarze.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w procesie konsultacji Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, za wszelkie zgłoszone przez Państwa uwagi i propozycje rozwiązań zarówno przekazywane w trakcie debat, jak i poprzez wypełnienie ankiety udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony