Nowe Pzp - konferencja we Wrocławiu - 2020.03.09

9 marca 2020 r. we Wrocławiu odbyła się 7 już konferencja pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”, zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, tym razem we współpracy z  Uniwersytetem Wrocławskim.

Uczestników spotkania powitali dr hab. Jacek Przygodzki, Prodziekan ds. studenckich i ogólnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych.

Prelekcje konferencyjne wygłosili eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP, którzy w trakcie dyskusji odpowiadali również na pytania, wyjaśniając zagadnienia budzące największe zainteresowanie.

Prezentacje konferencyjne:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie.

Izabela Fundowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja

Piotr Nowak, Naczelnik Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania

Oliwia Jokiel, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych

Anna Narewska, Departament Kontroli Zamówień Publicznych UZP

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony