Nowe Pzp - konferencja w Pile - 2020.02.26

26 lutego 2020 r. w Pile odbyła się kolejna konferencja pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Spotkanie uświetniły wystąpienia Gości Honorowych: Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka, a także Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, Prof. dra hab. Donata Mierzejewskiego, który jako gospodarz miejsca witał licznie zgromadzone audytorium.

Uczestnicy konferencji poznali przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku, w tym zagadnienia dotyczące procedury udzielania zamówień, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji.  Kwestie merytoryczne prezentowali eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP.

Kolejne konferencje na temat nowego Pzp odbędą się w Sopocie (28.02.2020), Wrocławiu (9.03.2020) i Warszawie (26.03.2020).

Prezentacje konferencyjne:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie
Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

(Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych)

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja

(Piotr Nowak, Naczelnik Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP)

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania

(Przemysław Grosfeld, Z-ca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju)

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych

(Katarzyna Tyc-Okońska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych)

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony