Nowe Prawo zamówień publicznych – wiedza i praktyka

20 października 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja pt. Nowe Prawo zamówień publicznych – wiedza i praktyka.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących różnych aspektów nowego Prawa zamówień publicznych, a także poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu elektronizacji zamówień publicznych. Na wszystkich uczestników czekały również materiały drukowane w postaci ujednoliconego tekstu ustawy, aktów wykonawczych oraz Komentarza opracowanego przez specjalistów z Urzędu Zamówień Publicznych.

Ze strony Urzędu w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa Urzędu – Prezes Hubert Nowak oraz Wiceprezes dr Joanna Knapińska. Tematykę prawną dotyczącą regulacji i pierwszych doświadczeń ze stosowania nowego Pzp poruszyli przedstawiciele Departamentu Prawnego – Dyrektor Bogdan Artymowicz, Zastępca Dyrektora dr Izabela Fundowicz oraz Naczelnik Anna Dunajewska-Bańka. O zagadnieniach związanych z kontrolą opowiedział Zbigniew Wiecha, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych, a o budowie platformy e-Zamówienia Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego, Krzysztof Fijołek oraz Kierownik projektu e-Zamówienia, Piotr Biłas.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, jakie były wygłoszone w trakcie wczorajszego wydarzenia.

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych wykorzystanie negocjacji w procesie udzielenia zamówienia - Anna Dunajewska-Bańka

Elektronizacja Zamówień Publicznych - Krzysztof Fijołek, Piotr Biłas

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w praktyce i orzecznictwie - dr Izabela Fundowicz

Prowadzenie postępowania wg nowych procedur – wnioski z kontroli postępowań przeprowadzonych przez UZP - Zbigniew Wiecha

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony