Orzecznictwo Sądów Administracyjnych z lat 2000-2002

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2002 r. (sygn. akt II SA 756/02)w sprawie odmowy zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki


Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2002 r. (sygn. akt II SA 2213/01)  w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2002 r. (sygn. akt II SA 2514/01) w sprawie odmowy zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2001 r. (sygn. akt II SA 2802/00) (zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki z art. 71 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy o zamówieniach publicznych)


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2000 r. w sprawie udzielania zamówienia publicznego na zasadach szczególnych ( sygn. akt II S.A. 1776/2000)


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2000 r. (sygn. akt IISA 2074/00) (zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki z art. 71 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy o zamówieniach publicznych.)


Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2000 r. (Sygn. Akt II SAB 51/00) dotyczące bezczynności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wyznaczenia terminu do rozpoznania odwołania od postanowienia zamawiającego o nieuwzględnie


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 maja 2000 r. (sygn. akt II S.A. 254/2000) (zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki)


Wyrok NSA z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2000 r. (sygn. akt II S.A. 2169/99) (zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki)


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2000 r. (sygn. akt II S.A. 2491/99) (zgoda na zawarcie umowy na czas dłuższy niż trzy lata)


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2000 r. (sygn. akt II 2349/99) (zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki)

Przejdź do góry strony