Pozacenowe kryteria oceny ofert - Konkurs Prezesa UZP (Start)

Szanowni Państwo,

System zamówień publicznych nie istniałby bez Państwa. To Państwo stanowicie o jego sile. Jako biegli, doradcy, kontrolerzy, naukowcy, orzekający, wykonawcy, zamawiający – tworzymy ekosystem zamówień publicznych. Wszyscy wnosimy nasz wkład do niego i odpowiadamy za dalszy jego rozwój.

Dlatego chciałbym zaproponować wzajemnie dzielenie się  doświadczeniami,  wiedzą i  dobrymi pomysłami.

Zapraszam zatem Państwa do aktywnego udziału w procesie upowszechnienia najlepszych praktyk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz prezentowania pozytywnych, sprawdzonych  praktyk.

Jako pierwsze wyzwanie proponuję pozacenowe kryteria oceny ofert, rozumiane jako kryteria odnoszące się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności, właściwości estetycznych. Jednakże z wyłączeniem tych kryteriów, które odnoszą się do terminu realizacji, terminu rękojmi, gwarancji itp.

Liczę na Państwa zaangażowanie i chęć  podzielenia się wiedzą na temat funkcjonujących na rynku dobrych i godnych naśladowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Kryteria spełniające wymagania ustawowe i przedstawione poniżej oczekiwania zostaną opublikowane w Forum Dobrych Praktyk, uruchomionym na stronie internetowej Urzędu.

Równocześnie podtrzymuję zobowiązanie Urzędu do kontynuowania prac związanych z upowszechnianiem wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk. Zapraszając Państwa do współpracy deklaruję, że jeszcze w tym roku:

  1. w listopadzie ukaże się publikacja Urzędu zatytułowana „Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych”;
  2. w grudniu Urząd przedstawi 24 wzorcowe przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert z różnych branż. Przykłady zostaną opatrzone praktycznym komentarzem jak prawidłowo stosować przedstawione wzorce.

Wobec tego, iż każde przedsięwzięcie wymaga określenia zasad, według których będzie realizowane – Urząd jako gospodarz zapisał je w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Liczę na Państwa zainteresowanie!

Hubert Nowak,

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przejdź do góry strony