Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert – druga edycja

Dziękujemy za zgłoszenia do udziału w I edycji Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert, która zakończyła się z dniem 5 stycznia 2019 r.

Przesłane przykłady kryteriów pozacenowych stosowanych w prowadzonych przez Państwa postępowaniach są aktualnie analizowane, a wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej UZP.

Konkurs jednak się nie kończy – zapraszamy serdecznie do udziału w II edycji!

Liczymy na Państwa zainteresowanie i podzielenie się cenną wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu jakościowych kryteriów oceny ofert.

Najlepsze zgłoszenia zostaną opublikowane w Forum Dobrych Praktyk na stronie internetowej UZP.

Konkurs zwieńczy (po zakończeniu wszystkich edycji) finalny wybór laureatów, dla których przewidziane są nagrody specjalne.

II edycja Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert trwa: 6 stycznia – 5 marca 2019 r. 


Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Przejdź do góry strony