Konferencja UZP "Jak dobrze przygotowywać postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" - NABÓR ZAKOŃCZONY

Logotypy UE

Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH szczebla centralnego i samorządowego oraz INSTYTUCJI KONTROLI, których zapraszamy do udziału w konferencji (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI INNYCH INSTYTUCJI NIE JEST MOŻLIWY).

Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP pod numerem telefonu: 22 458-77-07, 22 458 77 49.

PROGRAM KONFERENCJI

Przejdź do góry strony