Większa dostępność strony internetowej Urzędu

Realizując zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), na naszej stronie internetowej udostępnione zostało narzędzie pomagające korzystać ze strony osobom głuchym.

Wskazana ustawa nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym

W celu zapewnienia większej dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, Urząd Zamówień Publicznych zakupił system KOMUNIKACJA BEZ BARIER dzięki któremu m.in. zapewniona została możliwość połączenia się z tłumaczami języka migowego drogą internetową w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wcześniejszego umawiania. Z narzędzia można skorzystać po kliknięciu poniższej ikonki w prawym górnym rogu strony.

Dwie dłonie - symbol języka migowego

Dodatkowo w ramach zwiększania dostępności strony internetowej Urzędu, przygotowano krótką informację dotyczącą zadań realizowanych przez Urząd. Informacja będzie dostępna w języku migowym, do odsłuchania oraz odczytania (transkrypcja). Osoby głuche oraz niedosłyszące i niewidome zyskają dzięki temu możliwość szybkiego zapoznania się z zakresem działalności Urzędu.

Przejdź do góry strony