Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-10-14

Informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...

Informacja dotycząca egzaminu pisemnego dla kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-08-25

Egzamin pisemny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r...

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-07-08

Minister Rozwoju, Pracy i Technologi powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej..

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Opublikowano: 2021-06-17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej...

Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Opublikowano: 2021-03-29

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i powtarzającymi się pytaniami informujemy, że posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą odbywają się planowo, zgodnie z wyznaczonymi terminami...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00