Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-07-08

Minister Rozwoju, Pracy i Technologi powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej..

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Opublikowano: 2021-06-17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej...

Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Opublikowano: 2021-03-29

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i powtarzającymi się pytaniami informujemy, że posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą odbywają się planowo, zgodnie z wyznaczonymi terminami...

Zasady bezpieczeństwa w Krajowej Izbie Odwoławczej

Opublikowano: 2020-05-22

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady obowiązujące osoby przebywające w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z udziałem w posiedzeniach i rozprawach...

Rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą

Opublikowano: 2020-05-18

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 roku przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)...

Informacje

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00