Czy przy pracy pisemnej można korzystać z komentarzy, orzecznictwa, ustawy (pzp, prawo budowlane) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy?

Kandydatom zostaną udostępnione w drugiej części egzaminu pisemnego ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zbiór aktów wykonawczych do ustawy.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00