Czy gdzieś dostępne są materiały egzaminacyjne z poprzednich postępowań kwalifikacyjnych?

Materiały egzaminacyjne z poprzednich postępowań kwalifikacyjnych dostępne są na stronie KIO:

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00