Rzecznik Dyscyplinarny - Ryszard Tetzlaff

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 r. radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W Krajowej Izbie Odwoławczej od pierwszych dni funkcjonowania tego organu.
Wcześniej realizował zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych w sektorze publicznym, tj. na jednej z uczelni publicznych na Pomorzu. W ramach centralnych zadań zleconych był odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie postępowań przez podległą komórkę organizacyjną również na potrzeby innych jednostek. Wspierał kierownika jednostki w realizacji celów i zadań jednostki.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. powołany na Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00