Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - wrzesień 2021

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA SA na: „świadczenie usług serwisowych urządzeń technologicznych PGNiG TERMIKA SA na okres czterech lat. Numer referencyjny: 21DOZZ256” (sygn. akt: 2490/21)

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CT Alfa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Pracy na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: PN/8/21” (sygn. akt: 2491/21).

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Abramss Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Urbanowski’’ Zenon Urbanowski, Rector Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2020” (sygn. akt: 2534/21)

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dobre Miasto na: „rozbudowę stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście. Numer referencyjny: FR.271.3.2021” (sygn. akt: 2432/21).

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. na: „dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, liczniki zdalnego odczytu 1- i 3-fazowe – w podziale na 2 zadania częściowe. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/01232/2021” (sygn. akt: 2569/21).

W dniu 30 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL KRAKÓW S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020” (sygn. akt: 2703/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Małgorzata Gancarczyk GAJA; FILATI Mirosław Kubiak Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – skarpety specjalne letnie i zimowe WS oraz bielizna specjalna letnia i zimowa WS. Numer referencyjny: 80/2021” (sygn. akt: 2476/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: „zakup, dostawę wraz z rozładunkiem i montażem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Numer referencyjny: ZP/TP/2021/31-sprzęt II” (sygn. akt: 2404/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AK Nova Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na: „rozbudowę części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Numer referencyjny: ZGO/ZP/18/2021” (sygn. akt: 2397/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: „dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego. Numer referencyjny: DZP.3320.37.21” (sygn. akt: 2560/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "AN-MAR" Usługi Transportowe Marcin Jangas w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „transport sanitarny pacjentów, transport pacjentów z lekarzem, transport osób dializowanych na i z oddziału hemodializ. Numer referencyjny: DZP/09/2021” (sygn. akt: 2402/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski  im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na: „świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Numer referencyjny: DZP.271.30.2021” (sygn. akt: 2757/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury blade na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK/11/DZU/2021” (sygn. akt: 2574/21).

W dniu 29 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na: „zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych. Numer referencyjny: PCKZIU.271.8.CKZ.2021” (sygn. akt: 2784/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Siedlcach na: „kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach. Numer referencyjny: 360000/271/1/2021-ZAP” (sygn. akt: 2699/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital św. Anny w Miechowie na: „dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i wszystkimi materiałami niezbędnymi do adaptacji i instalacji. Numer referencyjny: 14/PN/2021” (sygn. akt: 2599/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Powiat Pruszkowski na: „kompleksowe, stałe utrzymanie porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie, zajmowanym przez komórki organizacyjne Starostwa oraz PCPR. Numer referencyjny: ZP.272.25.2021” (sygn. akt: 2698/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gremedig Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „transport pacjentów dializowanych. Numer referencyjny: ZP-21-058UN” (sygn. akt: 2310/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety Sp. z o.o.; Impel Defender Sp. z o.o.; Impel Facility Services Sp. z o.o.; Impel Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Toruniu na: „ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Toruniu. Numer referencyjny: G-351-27/21” (sygn. akt: 2442/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „wytworzenie składnika aktywów trwałych w formule „optymalizuj-buduj” poprzez wybudowanie zespołu budynków kanałów informacyjnych telewizji wraz z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/TINT/51/2021” (sygn. akt: 2637/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” z podziałem na 5 Części. Numer referencyjny: ZP-MW-0007/20” (sygn. akt: 2592/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: „usługę wsparcia i modyfikacji Systemu RZ. Numer referencyjny: BF-II.3710.72.2020” (sygn. akt: 2616/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Ronomed" Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na: „dostawę łóżek z materacami, barierek i szafek przyłóżkowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Numer referencyjny: Dzz.380.3.11.2021.DPr.260” (sygn. akt: 2591/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawski Uniwersytet Medyczny na: „opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) (...)". Numer referencyjny: AZP/Z-024/2021” (sygn. akt: 2781/21).

W dniu 28 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOM-BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na: „utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej. Numer referencyjny: 72/B/PC/2020” (sygn. akt: 2232/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na: „dostawę obłożeń jednorazowych oraz środków ochrony indywidualnej. Numer referencyjny: DZP.242.54.2021” (sygn. akt: 2612/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Produkcja i Eksploatacja Kruszywa "Formella" S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Łeba na: „przebudowę drogi gminnej nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie. Numer referencyjny: RI.271.13.2021.MJ” (sygn. akt: 2700/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na: „dostawę informatycznego Systemu Bezpieczeństwa wraz z asystą techniczną. Numer referencyjny: PN/107-2021/DZP-p” (sygn. akt: 2630/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.:„ dostawę, instalację i konfigurację systemu pamięci masowej dla Centralnego Archiwum Protokołu Elektronicznego (CAPE). Numer referencyjny: Z-2502-25/21” (sygn. akt: 2580/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP na: „projekt i budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego i Ćwiczeń Kadawerowych oraz projekt i budowa Łącznika pomiędzy budynkiem Centrum Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku. Numer referencyjny: DZP.26.78.2021” (sygn. akt: 2714/21).

W dniu 27 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stanuch Jan Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jan" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tolkmicko na: „przebudowę, rozbudowę obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej” (sygn. akt: 2695/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rembud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Inwestycje Miejskie" Sp. z o.o. na: „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.:„Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” – II Etap” (sygn. akt: 2661/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP na: „projekt i budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego i Ćwiczeń Kadawerowych oraz projekt i budowę Łącznika pomiędzy budynkiem Centrum Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku. Numer referencyjny: DZP.26.78.2021” (sygn. akt: 2725/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę komputerów stacjonarnych na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-23/2021” (sygn. akt: 2394/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Chem Trans Logistic HALDEX S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „odbiór transportem samochodowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 432100662” (sygn. akt: 2718/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solartime Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Potok Wielki na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Potok Wielki. Numer referencyjny: INW.271.2.2021” (sygn. akt: 2596/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wamat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na: „dostawę i montaż trybun teleskopowych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy” (sygn. akt: 2687/21).

W dniu 24 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę utrzymania czystości pomieszczeń w bud., utrzymanie czystości terenów utwardzonych wraz z odśnieżaniem oraz utrzymanie czystości i koszenie terenów zielonych w kompleksach wojskowych 33 WOG. Numer referencyjny: Zp69/2021” (sygn. akt: 2662/21).

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na: „utworzenie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno. Numer referencyjny: Spr. 56/2021” (sygn. akt: 2446/21).

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybu Jas VI w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos. Numer referencyjny: ZP-JM-0008/21” (sygn. akt: 2515/21).

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, REMONDIS Medison Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na: „usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny: ZOZ/ZP/3/08/2021” (sygn. akt: 2657/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Food Investment S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Pucki - Dom Pomocy Społecznej w Pucku na: „prowadzenie kuchni i świadczenie usług związanych z całodzienną obsługą przygotowywanie posiłków w pomieszczeniach wydzierżawionych przez Zamawiającego i dystrybucji posiłków do stołówki DPS w Pucku. Numer referencyjny: DPS.DTG-A.33-01/21” (sygn. akt: 2456/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Andrzej Polański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „poprawę bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20. Numer referencyjny: 00976/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 2694/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na: „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Budowa płaszczyzny parkingowej dla bezzałogowych statków powietrznych na terenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim”. Numer referencyjny: NCB/18/2020” (sygn. akt: 2642/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę 7 obiektów powierzchniowych szybu „Witczak” oraz Rozdzielni nr 2 (przy ul. Łużyckiej 7) położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Numer referencyjny: ZP-C-0013/21” (sygn. akt: 2398/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrzu. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.37.2021” (sygn. akt: 2576/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clarifity Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę wraz z instalacją serwerów na potrzeby UMP wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Numer referencyjny: TPm-93/21” (sygn. akt: 2713/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAPID Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „modernizację komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa, ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka. Numer referencyjny: 00075/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 2681/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., CTG Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu na: „usługę ochrony osób i mienia wykonywana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w latach 2021–2024 w Kompleksach Nieruch. Wojsk. (KNW) w Elblągu, Braniewie, Chruścielu, Bartoszycach i Morągu. Numer referencyjny: 1/SZP/OiB/2021” (sygn. akt: 2622/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych-Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu na: „odśnieżanie i likwidowanie śliskości oraz utrzymanie czystości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych. Numer referencyjny: DU.260.28.2021” (sygn. akt: 2530/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jastków na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jastków Numer referencyjny: UG.271.3.2021.CT” (sygn. akt: 2555/21).

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „świadczenie kompleksowych usług produkcji, przygotowywania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników UCMMIT. Numer referencyjny: 11/UCMMiT/TP-fn/2021” (sygn. akt: 2625/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: BAG-31/2021” (sygn. akt: 2514/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalnych EKOGAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zadzim na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zadzim” (sygn. akt: 2684/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zakup wraz z dostawą tomografu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr referencyjny: AZP.2411.103.2021.MK” (sygn. akt: 2408/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: U -28/N/21,” (sygn. akt: 2462/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy Numer referencyjny: U -28/N/21” (sygn. akt: 2543/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADAMIETZ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza na: „poprawę efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie. Numer referencyjny: ZP/AM/5/2021” (sygn. akt: 1975/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy. Numer referencyjny: 22/ZP/U/INFR/2021” (sygn. akt: 2666/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie na: „udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Numer referencyjny: WZP.272.22.2021” (sygn. akt: 2620/21).

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MR SYSTEM Marek Lipowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Bank Polski na: „wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Wydziału Zasilania przy ul. Lelewela 14 we Wrocławiu. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0328/OOWroc/21” (sygn. akt: 2656/21).

W dniu 20 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cieszyn na: „wykonanie modernizacji stadionu miejskiego przy al.Łyska w Cieszynie. Numer referencyjny: ZPIF.271.1.7.2021” (sygn. akt: 2617/21).

W dniu 20 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enter Air Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: „szkolenie symulatorowe dla załóg statków powietrznych G550 i B737 w latach 2021–2023. Numer referencyjny: 4/2021” (sygn. akt: 2484/21).

W dniu 17 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Czapliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej. Numer referencyjny: ZP-P-0002/21” (sygn. akt: 2008/21).

W dniu 17 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „dostawę, instalację i konfigurację systemu pamięci masowej All Flash. Numer referencyjny: Z-2502-24/21” (sygn. akt: 2579/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania Michał Gojżewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cisna na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: GGiB.271.5.2021” (sygn. akt: 2593/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Volvo Bus Corporation w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZP.270.3.2021” (sygn. akt: 2611/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „generalnego wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2168/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „Generalnego Wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2157/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polsuper Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów na: „zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2023. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.55.2021” (sygn. akt: 2650/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „kompleksową usługę prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb ZZOZ w Wadowicach” (sygn. akt: 2388/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu na: „świadczenie usługi w zakresie żywienia dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP/07/2021” (sygn. akt: 2320/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy System Data Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na: „dostawę i wdrożenie sieciowych urządzeń typu firewall do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej na potrzeby systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: DZ.371.UE.1.2021” (sygn. akt: 2595/21).

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy W.S.O.P. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. na: „wymianę urządzeń linii diagnostycznych Stacji Kontroli Pojazdów. Numer referencyjny: PR/0009/2021” (sygn. akt: 2641/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Maxus sp. z o.o., MM SERVICE MONITORING sp. z o.o., MM SERVICE SECURITY sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Wejherowie na: „Usługi ochrony osób i mienia. Numer referencyjny: sygn. akt: G.115-47/2021” (sygn. akt: 2654/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GAJA Małgorzata Gancarczyk, LOWA Sportschuhe GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – buty górskie WS, buty specjalne letnie WS. Numer referencyjny: 66/2021” (sygn. akt: 2631/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na: „gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. oraz organizacja i prowadzenie PSZOK. Numer referencyjny: 0r.271.14.2021” (sygn. akt: 2439/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ACTIVA LONGIN WITKOWSKI w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg na: „modernizację terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej. Numer referencyjny: BZ.271.19.2021.II” (sygn. akt: 2511/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Industry Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: „remont wybranych elementów kotła nr 5 oraz przynależnych do niego pyłoprzewodów, kanałów i wentylatorów powietrza i spalin, palników rozpałkowych i odżużlacza w PGE GiEK S.A., Oddz. Elektrownia Rybnik. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/PME-ELR/01794/2021” (sygn. akt: 2653/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. Odział w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „dostawę transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02625/S” (sygn. akt: 2356/21).

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 listopada 2021 r., znak postępowania: 993200/271/135/2021” (sygn. akt: 2509/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „dostawę zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-189/21. Numer referencyjny: KC-zp.272-189/21” (sygn. akt: 2370/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alteris S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „dostawę rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno-budowlanymi w pawilonie D Szpitala oraz dodatkowym wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP.26.1.13.2021” (sygn. akt: 2496/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: „dostawę elementów składowych „SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO I GMINNEGO W CHEŁMSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM” wraz z uruchomieniem, w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim. Numer referencyjny: BZP.271.12.31.2021” (sygn. akt: 2567/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2164/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2181/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich na: „dostawę Tomografu komputerowego. Numer referencyjny: DSUiZP/252/MT/13/2021 D” (sygn. akt: 2478/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climbex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „usługi czyszczenia urządzeń energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00604/2021” (sygn. akt: 2598/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: U -28/N/21” (sygn. akt: 2467/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na: „przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Numer referencyjny: MPK.271.14.2021” (sygn. akt: 2361/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: LAS-81-PN/21-2021” (sygn. akt: 2470/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. na: „dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, liczniki zdalnego odczytu 1- i 3-fazowe – w podziale na 2 zadania częściowe. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/01232/2021” (sygn. akt: 2552/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. II – 66 zadań. Numer referencyjny: FDZ.242-23/21” (sygn. akt: 2626/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę i instalację Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego aparatu RTG 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb montażu aparatów i wykonanie prac remontowych. Numer referencyjny: 20/ZP/2021” (sygn. akt: 2473/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” (sygn. akt: 2153/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu. Numer referencyjny: ZP.55.2021” (sygn. akt: 2354/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (sygn. akt: 2648/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę kardiomonitorów z centralami monitorującymi. Numer referencyjny: PN-98/21/ZS” (sygn. akt: 2629/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "IZOLBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo na: „budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.24.2021.APO” (sygn. akt: 2633/21).

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2162/21).

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: „budowę Ośrodka Radioterapii w ramach Programu Drugi etap budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Numer referencyjny: ZP/128/2020” (sygn. akt: 2610/21).

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: „letnie utrzymanie czystości na terenach Gminy Miasto Szczecin. Część I: Strefa A (priorytetowa). Część II: Strefa B (bieżąca), Strefa C (doraźna)”. Numer referencyjny: DZP/19/PN/2021” (sygn. akt: 2545/21).

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Biuro Projektów "Metroprojekt" Sp. z o.o., Sud Architekt Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85”. Numer referencyjny: 156/20/KRI/11/PZP/WD/90” (sygn. akt: 2632/21).

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Viridian Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „system monitorowania dla Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu - O1. Numer referencyjny: DZP/55/2021” (sygn. akt: 2546/21).

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: AMW SINEVIA Sp. z o.o., PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynków koszarowo-biurowych w Sochaczewie. Numer referencyjny: 16/2021” (sygn. akt: 2469/21).

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP-05/21” (sygn. akt: 2118/21).

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp.k., SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „zakup i wdrożenie systemu kopii zapasowych i archiwalnych oraz świadczenie asysty technicznej. Numer referencyjny: BZA.2600.1430.2020” (sygn. akt: 2428/21).

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdańskie Centrum Informatyczne (jednostka gminy miasta Gdańska) na: „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska. Numer referencyjny: ZP/6/D/2021/M” (sygn. akt: 2276/21).

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comeco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ełk na: „zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk - Zakup śmieciarek – II postępowanie. Numer referencyjny: KZP.271.3.18.2021” (sygn. akt: 2564/21).

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jordanów na: „wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka. Numer referencyjny: ZP.271.10.2021” (sygn. akt: 2113/21).

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „Generalnego Wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2182/21).

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „dostawę komputerowych zestawów mobilnych. Numer referencyjny: WZ/04/2021” (sygn. akt: 2524/21).

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALDUO  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa na: „przebudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - meble i wyposażenie. Numer referencyjny: WIM.271.18.2021” (sygn. akt: 2518/21).

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence, w ramach realizacji projektu pn. E-zdrowie dla Mazowsza 2 objętego Regionalnym programem operacyjnym województwa mazowieckiego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: CG-R-III.ZP.U.272.28.2021.MK” (sygn. akt: 2554/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Numer referencyjny: DR.260.11.2021.PG” (sygn. akt: 2285/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Numer referencyjny: DR.260.11.2021.PG” (sygn. akt: 2485/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: „dostawę rękawic jednorazowego użytku – 13 zadań. Numer referencyjny: FDZ.242-7/21” (sygn. akt: 2503/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o, Strabag Rail a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Stróże–Grybów, tor nr 1 i 2 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów–Muszyna”. Numer referencyjny: IREZA3.293.4.2021.f” (sygn. akt: 2603/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TK Telekom Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - „PKP Intercity” S.A. na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych. Numer referencyjny: 21/WNP-009396/PRZ” (sygn. akt: 2538/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TonaTuszu.pl sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński na: „zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJCM). Numer referencyjny: 80.272.65.2021” (sygn. akt: 2373/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2393/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solutions for Technology sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2395/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2396/21).

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WOJAM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: „dostawę olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. Numer referencyjny: FZ-2380/26/21/SS” (sygn. akt: 2608/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie na: „dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego. Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.3520.4.2021” (sygn. akt: 2494/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zamknięty system próżniowy do pobierania krwi. Numer referencyjny: EZP/51/21” (sygn. akt: 2156/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „budowę kompleksu budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynku Magazynowo- Warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu. Numer referencyjny: 90-DZP.261.23.2021” (sygn. akt: 2338/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „sukcesywną dzierżawę 135 szt. automatów biletowych (biletomatów) wraz z czteroletnim okresem utrzymania z opcją wydłużenia o kolejne cztery lata. Numer referencyjny: OPZ-210-2/2021” (sygn. akt: 2441/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kłoczew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych w gminie Kłoczew. Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2021” (sygn. akt: 2559/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Domosfera Sp. z o.o.,  Domosfera s.c. Robert Kozłowski i Lucyna Barbara Kozłowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na: „sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Łomży. Numer referencyjny: OK-III.272.11.2021” (sygn. akt: 2233/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.2.2021” (sygn. akt: 2413/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku na: „kontrakt I: zadanie 1.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. Numer referencyjny: 1/04/2021/JRP” (sygn. akt: 2308/21).

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na: „dostawę produktów leczniczych, utensyliów aptecznych. Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-28/21” (sygn. akt: 2479/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Polski im. Hieronima Konieczki na: „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.10.2021.E” (sygn. akt: 2447/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMGL CLEANING Dominika Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy na: „utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, na terenach zewnętrznych i placach zabaw zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy. Numer referencyjny: MT.481.21.2021” (sygn. akt: 2172/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na: „przebudowę DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel. Numer referencyjny: I.252.8.2021.IJ” (sygn. akt: 2411/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich. Numer referencyjny: WZP-1232/21/68/IR” (sygn. akt: 2533/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia na: „kompleksowe świadczenie usług sprzątania i odkażania dla OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: OCZ/ZP-6/2021” (sygn. akt: 2226/21).

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska  Żory na: „zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w gminie miejskiej Żory w sezonie 2021–2022” (sygn. akt: 2544/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana SIKORA Maciej Sikora w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Wadowicki na: " budowę hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Numer referencyjny: NIZ.272.TP.69.2021" (sygn. akt: KIO 2498/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Kooperacji Recyklingu-Not For Profit System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: " wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS). Numer referencyjny: IBE/2/2021" (sygn. akt: KIO 2180/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polis Security Glob Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie na: "usługę ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Numer referencyjny: ZP/3/TP/2021" (sygn. akt: KIO 2303/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: "usługę wywozu nieczystości stałych i odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Boguchwałowice, Chorzów. Numer referencyjny: DZP.381.015.2021.UGU" (sygn. akt: KIO 2410/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: "dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia. Numer referencyjny: 126/PAŻP/2021/AZP" (sygn. akt: KIO 2296/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na: " zakup i dostawę odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/16/2021" (sygn. akt: KIO 2461/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG PFS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi oraz Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na: " świadczenie usługi utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego 24/7 (zarówno w części należącej do PKP PLK S.A. wraz z tunelem oraz w części należącej do Miasta Łódź). Numer postępowania 0112/IZ02GM/13933/03838/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.5.2021" (sygn. akt: KIO 2306/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG PFS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi oraz Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na: " świadczenie usługi przeglądów konserwacyjnych budynków, budowli, instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna (zarówno w części należącej do PKP PLK S.A. wraz z tunelem oraz w części należącej do Miasta Łódź). Numer postępowania 0112/IZ02GM/13877/03803/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.4.2021" (sygn. akt: KIO 2287/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E). Numer referencyjny: 9090/IREZA1/10303/02941/21/P" (sygn. akt: KIO 2240/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: " zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E). Numer referencyjny: 9090/IREZA1/10303/02941/21/P" (sygn. akt: KIO 2225/21).

W dniu 02 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PB Tenders Jakub Pawulski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Myślenicki na: "zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku usług publicznych przy ul. Drogowców 2A w Myślenicach. Numer referencyjny: IZP.272.4.2021" (sygn. akt: KIO 2481/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "dzierżawę urządzeń drukujących wraz z montażem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.Numer referencyjny: OP-IV.272.145.2020.ŁB" (sygn. akt: KIO 2477/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację trzech wiaduktów kolejowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3. Numer referencyjny: ZP-S-0013/21" (sygn. akt: KIO 2262/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej. Numer referencyjny: ZP-P-0002/21" (sygn. akt: KIO 2257/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Kazimierz Juliusz z podziałem na cztery zadania. Numer referencyjny: ZP-KCL-0015/21" (sygn. akt: KIO 2261/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Boże Dary Mysłowice Wesoła I Ruch Boże Dary 3 Zadania. Numer referencyjny: ZP-BD-0003/21" (sygn. akt: KIO 2260/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "rozbiórkę obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla na terenie SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy". Numer referencyjny: ZP-M-0031/20" (sygn. akt: KIO 2259/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "świadczenie usług prawnych we wszystkich dziedzinach działalności COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3412/TP-72/21" (sygn. akt: KIO 2400/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advatech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "dostawę i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu. Numer referencyjny: TZ/271/63/20" (sygn. akt: KIO 2325/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00