Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - kwiecień 2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie na: "kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej (...). Numer referencyjny: ASI.272.56.2020" (sygn. akt: 1071/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela na: "usługę  żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie. Numer referencyjny: ZP 02/21" (sygn. akt: 1108/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie systemów SIEM (Security Information and event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)" (sygn. akt: KIO 948/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Koszalin na: "rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie. Numer referencyjny: BZP-8.271.1.3.2021.EM" (sygn. akt: KIO 1182/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin na: "wycinka, podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. w podziale na 8 zadań. Numer referencyjny: 0283/OL/PL/2020" (sygn. akt: KIO 1214/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy elzam.online Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na: "zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT. Numer referencyjny: DZA.DZAZZP.2610.38.2020" (sygn. akt: KIO 697/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Terespol na: "budowę wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol. Numer referencyjny: IP.271.20.2020.JL" (sygn. akt: KIO 1174/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna s.p.z.o.z. na: "świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym »Willa Fortuna« s.p.z.o.z. w Kołobrzegu wraz z
dzierżawą pomieszczeń kuchennych. Numer referencyjny: WF.02.1.2021.BP" (sygn. akt: KIO 1178/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o. o., SEBAN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: "świadczenie usług w zakresie ładu i porządku oraz ochrony osób i mienia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Numer referencyjny: NLZ.2020.271.116" (sygn. akt: KIO 816/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Safety Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medyczne na: "zapewnienie ochrony osób i mienia, ładu i porządku w granicach chronionych obszarów UCK oraz obsługa ruchu wewnętrznego i systemu parkingowego na trenie UCK. Numer referencyjny: 34/US/2021" (sygn. akt: KIO 814/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na: "przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i innego asortymentu wraz z dzierżawą pościeli. Numer referencyjny: ZP DTA 31/20" (sygn. akt: KIO 801/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na: "dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Numer referencyjny: ADM.260.32.2020.AP" (sygn. akt: KIO 775/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Transportu Samochodowego na: "wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego. Numer referencyjny: SZ-222/73/2020," (sygn. akt: KIO 772/21).

W dniu 27 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na: "zakup i dostawę  różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Numer referencyjny: EZ/ZP/26/2021/EK" (sygn. akt: KIO 1014/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Corail TS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: " dostawę i montaż urządzenia do zabezpieczania podwozi pojazdów szynowych przed oblodzeniem Numer referencyjny: KW-WWA-282.01.2021.WK" (sygn. akt: KIO 1101/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: "wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20" (sygn. akt: KIO 1004/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NOVOHEMO K.E. Nyczka sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawę zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą nożyków/zgrzewów. Części 1–3. Postępowanie znak: ZZP-23/21. Numer referencyjny: ZZP-23/21," (sygn. akt: KIO 1082/21).

W dniu 22 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: "opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych” dla Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/1/2021" (sygn. akt: KIO 1002/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CENZIN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: "wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103. Numer referencyjny: ZP/2/I/2021" (sygn. akt: KIO 1030/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice na: "wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku
OSiR „Skałka” w Świętochłowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie" (sygn. akt: KIO 761/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: "budowę placu zabaw przy ul. Narutowicza w Pruszkowie. Numer referencyjny: WSR.271.105.2020" (sygn. akt: KIO 1001/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INFUSION Paweł Szczudło w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na: "dostawę  płynów dializacyjnych, substytucyjnych, do przechowywania narządów oraz stosowanych w okulistyce
dla UCK. Numer referencyjny: 11/PN/2021" (sygn. akt: KIO 1072/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BDW EKO sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: "świadczenie  usług kompleksowego sprzątania i transportu wewnętrznego. Numer referencyjny: ZP/2/ZCO/2021" (sygn. akt: KIO 1074/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TELTRONIK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. na: "budowę cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standardzie DMR" (sygn. akt: KIO 861/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wschodnia Energia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/23/2020" (sygn. akt: KIO 1084/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 158 900 Mg. Numer postępowania: DZA.ZOZ.27.03.2021.LK" (sygn. akt: KIO 701/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SPÓŁKA JAWNA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na: "dostawę mebli biurowych dla KPP Piła, numer referencyjny: ZZP.2380.85.2020" (sygn. akt: KIO 708/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PORR S.A., Vamed Polska Sp. z o.o., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20" (sygn. akt: KIO 682/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alpha Productions Karolina Magdalena Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie na: " zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.22.2020" (sygn. akt: KIO 719/21).

W dniu 14 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zab-Bud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Rawski na: "rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej- rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego" (sygn. akt: KIO 894/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Industry Personnel Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Obrót S.A. na: "zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych, numer referencyjny: POST/OBR/OBR/BI/00090/2020" (sygn. akt: KIO 957/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konkret Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na: "dostawę sprzętu medycznego dla UCK. Numer referencyjny: 247/PN/2020" (sygn. akt: KIO 875/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: " budowę instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym" (sygn. akt: KIO 838/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wallstein Ingenieur GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA SA na: "sprzedaż i dostawę modułów chłodnicy spalin nieoczyszczonych stacji przesyłu ciepła instalacji MIOS Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Numer referencyjny: 20DOZZ1359" (sygn. akt: KIO 811/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany na: "modernizację Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie ETAP I - Roboty zewnętrzne. Numer referencyjny: Znak sprawy: UD-III-WZP.271.77.2020.EPI" (sygn. akt: KIO 858/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego na: "kompleksową realizację inwestycji w formule –zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”. Numer referencyjny: IZP.272.54.2020" (sygn. akt: KIO 739/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "EWPA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. na: "zakup i dostawę koparki przeładunkowej z chwytakiem, numer referencyjny: DAP.ZP.18.2020" (sygn. akt: KIO 628/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Stowarzyszenie SWI w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Numer referencyjny: CG-R-III.ZP.U.272.55.2020.AR" (sygn. akt: KIO 874/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na: "zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, numer referencyjny: 33/2020" (sygn. akt: KIO 954/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o,, Pracownie Konserwacyjne Zabytków "Arkona" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Getta Warszawskiego na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” (...). Numer referencyjny: 01/2020" (sygn. akt: KIO 893/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Teo Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: "dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych. Numer referencyjny: ZP/111/ZCO/2020" (sygn. akt: KIO 931/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: "rozbudowę systemu Service Desk. Numer referencyjny: 67/ST/WS/POPC/PN/2020" (sygn. akt: KIO 810/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Numer referencyjny: 04/21." (sygn. akt: KIO 641/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na: "świadczenie obsługi prawnej w latach 2021-2022,z wyłączeniem bieżącej obsługi prawnej, w sprawach
z zakresu prawa podatkowego, przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Numer postępowania: ZP/US/34/2020" (sygn. akt: KIO 672/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej". Numer referencyjny: DWZ/50/2020" (sygn. akt: KIO 699/21).

W dniu 06 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na: "zakup i dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku, odzieży, rękawic, podkładów higienicznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Numer referencyjny: 2020/PN/JU/02," (sygn. akt: KIO 872/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na: "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze" (sygn. akt: KIO 768/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.; Eltel Networks Energetyka S.A.; Elfeko S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "budowę linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Numer referencyjny: 2018/WNP-0328." (sygn. akt: KIO 756/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach na: "dostawę dializatorów, przewodów, igieł oraz koncentratów do dializy dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach" (sygn. akt: KIO 752/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych  ”EKO-WOD” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o. , Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna,  JATAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej. Numer referencyjny: JRP/13/2020" (sygn. akt: KIO 571/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: "dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: ZP 1600/20." (sygn. akt: KIO 633/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "LAUER" Przemysław Lauer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: "budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu przy ul. Brzezińskiej 6. Numer referencyjny: FZ-2380/65/20/SS" (sygn. akt: KIO 753/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o., Revenue Collection Systems France SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Innobaltica Sp. z o.o. na: "wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim. Numer referencyjny: ZP/PN/03/19" (sygn. akt: KIO 661/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "przebudowę III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia medycznego oraz niemedycznego w tym 2 szt. Angiografów. Numer referencyjny: D10.251.4.C.2021" (sygn. akt: KIO 685/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00