Praca pisemna sporządzana w ramach postępowania kwalifikacyjnego do KIO będzie zapisywana przez kandydata odręcznie, czy na komputerze?

Praca pisemna będzie pisana przez kandydata odręcznie.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00