Prezes Izby

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W latach  2011 r. - 2013 r. zatrudniony w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, prowadził postępowania administracyjne i w sprawach o wykroczenia. Po ukończeniu aplikacji ogólnej, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w 2014 r., rozpoczął pracę w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE. W 2016 r. uzyskał status urzędnika mianowanego służby cywilnej.

Członkiem Krajowej Izby Odwoławczej jest od września 2017 r.

Od 6 września 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa Izby.

Z dniem 1  stycznia 2023 roku powołany do pełnienia fukcji prezesa Izby.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00