Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - październik 2021

W dniu  29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DKS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na: „usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP.272.18.2021” (sygn. akt: 3033/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy F.P.H.U REN-OIL Waligóra Renata w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „DOSTAWĘ SPECYFIKÓW OLEJOWO-SMAROWYCH. Numer referencyjny: 131/2021” (sygn. akt: 3086/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: „opróżnianie recyklomatów na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/24/21” (sygn. akt: 3156/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „usługę serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU). Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.13.2021” (sygn. akt: 3050/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., Silezjan Security Biuro Ochrony Mienia sp. z o.o. Fosa Ochrona Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu na: „świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. Numer referencyjny: 430000/271/103/2021-ZAP” (sygn. akt: 2852/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYMMETRY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowej. Numer referencyjny: TZ/271/48/20” (sygn. akt: 3140/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PotronicsIT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę półek dyskowych wraz z dyskami do macierzy Fujitsu DX500 i DX200. Numer referencyjny: ZP.062.2021” (sygn. akt: 3140/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KCH Electronics Kamil Chwałek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę i instalację zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.12.2021.205.RST [OSE2021]” (sygn. akt: 2882/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na: „dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów dla SPWSZ w Szczecinie. Numer referencyjny: EP/220/24/2021” (sygn. akt: 3110/21).

W dniu 29 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy F.P.H.U REN-OIL Waligóra Renata w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „DOSTAWĘ SPECYFIKÓW OLEJOWO-SMAROWYCH. Numer referencyjny: 131/2021” (sygn. akt: 3086/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na: „dostawę tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Numer referencyjny: WSz – II.4.291.54.2021” (sygn. akt: 3045/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROLIN TRANS Stanisław Kasza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Zgorzelecki na: „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 na terenie miasta i gminy Zgorzelec, miasta i gminy Bogatynia, gminy Pieńsk oraz gminy i miasta Węgliniec, gminy Sulików. Numer referencyjny: IZ.272.7.2021” (sygn. akt: 3029/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na: „prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: 35/ZP/21” (sygn. akt: 3072/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „budowę dworca kolejowego Olsztyn Główny. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-012168” (sygn. akt: 2988/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RDR sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Opalenica na: „przebudowę drogi gminnej - ulicy Stanisława Staszica w Opalenicy. Numer referencyjny: GK.271.1.5.2021.AP” (sygn. akt: 3073/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Promed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. na: „dostawę wyrobów medycznych (wyroby medyczne anestezjologiczne). Numer referencyjny: TP 42/2021” (sygn. akt: 3076/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na: „ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO TOMOGRAFU DLA SAMODZIELNEGOPUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE. Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/41/2021” (sygn. akt: 2997/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ESKULAP" M.Furyk, J. Matłosz sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie na: „dostawy zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania w czasie rzeczywistym (real-time PCR) DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. Numer referencyjny: WIWA.272.19.2021” (sygn. akt: 3143/21).

W dniu 28 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: ROZBUDOWA ALEI ARMII KRAJOWEJ NA ODC. OD RONDA GEN. A. E. FIELDORFA „NILA” DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA” W BIELSKU-BIAŁEJ. Numer referencyjny: 207-21/IZ/37/U/TP” (sygn. akt: 2950/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na: „zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia. Numer referencyjny: 43/21/PN” (sygn. akt: 3085/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZBM S.A., ZDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Numer referencyjny: DZP.341.27.2021” (sygn. akt: 3028/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Milicz na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ. Numer referencyjny: IF.271.17.2021” (sygn. akt: 3104/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „budowę drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.20.2021.mj” (sygn. akt: 3044/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Miar na: „świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Głównego Urzędu Miar w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”. Numer referencyjny: BDG-WZP.262.2.2021” (sygn. akt: 2953/21).

W dniu 27 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EVERSPORT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieliczka na: „przebudowę boiska sportowego w Parku A. Mickiewicza. Numer referencyjny: WZP.271.26.2021” (sygn. akt: 3011/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Entrast Sp. z o.o., Trogon BC Sp. z o.o., ZOLTEK Design Kamil Zembrzuski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka na: „16/2021 Inżynier Kontraktu” (sygn. akt: 3022/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., "DERSŁAW" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów na: „świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01874/2020” (sygn. akt: 3099/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy na: „przebudowę budynku "F" Narodowego Instytutu Kardiologii wraz z dostawą i montażem aparatury medycznej. Numer referencyjny: ZP.087.2021” (sygn. akt: 3099/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu na: „budowę budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: 3010/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk"” (sygn. akt: 2923/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „zakup środków do dezynfekcji II. Numer referencyjny: ZP/38/PN/2021” (sygn. akt: 2948/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla PAŻP. Numer referencyjny: 254/PAŻP/2021/AZP” (sygn. akt: 2892/21).

W dniu 26 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: „zakup systemu ERP (Enterprise Resource Planning). Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.016.2021” (sygn. akt: 2865/21).

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k., ALSTAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Prusice na: „budowę nowoczesnego budynku nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Skokowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skokowej. Numer referencyjny: ZP.271.21.2021” (sygn. akt: 3036/21).

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na: „przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021” (sygn. akt: 2987/21).

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 556/P/2021” (sygn. akt: 3015/21).

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu w okresie 48 miesięcy symetrycznych łączy zapewniających dostęp do Internetu. Numer referencyjny: 2021/49” (sygn. akt: 2922/21).

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „wdrożenie systemu wspomagania zarządzania zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.1.2021” (sygn. akt: 2981/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tom-Marg ZPCH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na: „świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Nowowiejskiego” (sygn. akt: 2954/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Diabetologii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego i wielorazowego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25C/251/N/5-14rj/21” (sygn. akt: 2915/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: „świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej. Numer referencyjny: DZPZ/333/22TP/2021” (sygn. akt: 2879/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do analiz powłamaniowych i kodu złośliwego. Numer referencyjny: 2616.21.2021.AC” (sygn. akt: 2949/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DAMOVO POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na: „dostawę, w tym wdrożenie systemu telefonii VoIP wraz z telefonami oraz świadczenie usług w zakresie wsparcia tego systemu przez 36 miesięcy. Numer referencyjny: BAG-AGZ.26.10.2021” (sygn. akt: 2917/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „zawarcie umowy szczegółowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – nr postępowania 2614.23.2021.IR” (sygn. akt: 3089/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: „dostawę komputerów przenośnych. Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.012.2021” (sygn. akt: 2854/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Systemy S.A na: „wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing. Numer referencyjny: POST/PGE/SYS/DZ/00206/2021” (sygn. akt: 2787/21).

W dniu 22 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Essembli Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Systemy S.A na: „wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing. Numer referencyjny: POST/PGE/SYS/DZ/00206/2021” (sygn. akt: 2756/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: „zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń wraz z usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Postępowanie znak: ZZP-150/21. Numer referencyjny: ZZP-150/21” (sygn. akt: 3032/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny na: „dostawę rękawic jednorazowych, kompresów, opatrunków oraz innych wyrobów i produktów medycznych. Numer referencyjny: 3/Apteka/2021-9/ZP/21” (sygn. akt: 2947/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: 19/21/ZP” (sygn. akt: 2965/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na: „dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie centrali telefonicznej wraz z aparatami w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Numer referencyjny: OA-XVI.272.26.2021” (sygn. akt: 2960/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Warmia – Mazury Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina  Olsztyn na: „odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olsztyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2021.d” (sygn. akt: 2739/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych-Związek Pracodawców w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: „świadczenie usługi Data Center – kolokacja serwerów wraz z transmisją danych. Numer referencyjny: ZP-ZN.272.4.9.2021.AT” (sygn. akt: 2925/21).

W dniu 21 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Płońsku na: „świadczenie usługi - Ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku. Numer referencyjny: Adm.250.2.2021” (sygn. akt: 3021/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych –KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512100661” (sygn. akt: 2975/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rekord Rescue Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę wyrobów medycznych do odświeżania zestawów ratownictwa taktycznego dla RBZMed. Numer referencyjny: WOFiTM/23/2021/PN” (sygn. akt: 2887/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Podlaskie na: „zakup i dostawę pracowni TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Numer referencyjny: BZP.272.25.2021” (sygn. akt: 2981/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MatPark Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obszarze działania Tauron Dystrybucja S.A. Oddziały w Krakowie i Tarnowie. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02624/S” (sygn. akt: 2970/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju. Numer referencyjny: KZGW/KGF/133/2020” (sygn. akt: 2691/21).

W dniu 20 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FIRMA USŁUGOWA "EKO-JAGR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie na: „kompleksowe utrzymanie czystości i  pielęgnacja terenów zielonych w Oddziale ZUS w Chrzanowie i Inspektoratach ZUS w Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej. Numer referencyjny: 070000/271/2/2021-ZAP (070000/271/102/2021-ZAP na Platformie zakupowej)” (sygn. akt: 2995/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne CERTUS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „usługę ochrony obiektów i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni, znajdujących się na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. Numer referencyjny: ZP.371.32.2021.WL” (sygn. akt: 2931/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sevitel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. na: „dostawę dwóch kompletów bezprzewodowej łączności ratowniczej. Numer referencyjny: 10/2/21” (sygn. akt: 2726/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kłodzko na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Numer referencyjny: RO.271.12.2021” (sygn. akt: 2726/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Chłodniczo-Klimatyzacyjne "Prorem-Agro" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „konserwację i bieżącą eksploatację systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Numer referencyjny: 163/TP/2021” (sygn. akt: 3030/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wojcieszków na: „energię odnawialną dla gminy Wojcieszków. Numer referencyjny: ING.271.6.2021.PG” (sygn. akt: 2639/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na: „dostawę ziemniaków, warzyw i owoców. Numer referencyjny: 12/2021” (sygn. akt: 2993/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: „wykonanie robót niezbędnych do uzyskania pozw. na użytkowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zad.inw.pn.„Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul.Markowska 16–etap II”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/28/DZP-1/2021” (sygn. akt: 2862/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Areszt Śledczy w Białymstoku na: „dostawę warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych. Numer referencyjny: Dkw.2232.3.2021.JM” (sygn. akt: 2992/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Bartosz sp. j. Bujwicki, Sobiech w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA BIELINY na: „modernizację stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach 2501 i 820/7 w miejscowości Bieliny oraz budowy dwóch zbiorników retencyjnych po 100 sześciennych każdy -zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP 271.9.2021” (sygn. akt: 2868/21).

W dniu 19 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od km 8+895.00 do km 9+235.00". Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.14.2021” (sygn. akt: 2764/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "STEKOP" S.A., "STEKOP-OCHRONA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów na: „świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01874/2020” (sygn. akt: 2863/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy do ściany 744b i kolejnych PGG S.A. Oddział KWK PIast-Ziemowit Ruch Piast. Numer referencyjny: 422100578” (sygn. akt: 2609/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Projekt MDO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego na: „świadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi sieci transmisji danych Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Numer referencyjny: OL-ZP/03/21” (sygn. akt: 3017/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Świętokrzyska na: „realizację zadania inwestycyjnego pt.: ”remont przeszklonej kopuły oraz świetlika trójkątnego stropodachu budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Numer referencyjny: AZA-381-49/21” (sygn. akt: 2959/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arcus Technologie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na: „realizację zadania inwestycyjnego pt.: ”Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej” w formule: „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: MSB/TP/60/09/2021” (sygn. akt: 2866/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych na: „USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHZ TERENÓW CMENTARZY KOMUNALNYCH M.ST. WARSZAWY:CMENTARZA KOMUNALNEGO PÓŁNOCNEGOCMENTARZA WOJSKOWEGOI CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁUDNIOWEGO. Numer referencyjny: DZP.261.7.2021” (sygn. akt: 2705/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Hospital Service Sp. z o.o., Ars Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Numer referencyjny: SZP/4/2021” (sygn. akt: 2851/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 etap III”. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/08211/02379/21/P” (sygn. akt: 2906/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę różnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wyrobów do elektro i wideochirurgii oraz implantów ortopedycznych. Numer referencyjny: D10.251.13.G.2021” (sygn. akt: 2913/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa Martin Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Marki na: „przebudowę ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w mieście Marki. Numer referencyjny: WZP.271.33.2021” (sygn. akt: 2919/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe Anna Olkowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: „ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/18/21” (sygn. akt: 2855/21).

W dniu 18 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „system telefonii stacjonarnej IP dla C/ZUS oraz podległych jednostek terenowych ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/3/21” (sygn. akt: 2532/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: 2201-ILN-2.260.28.2021” (sygn. akt: 2910/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WILD BEAR Rafał Janikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „DOSTAWĘ, MONTAŻ I ROZRUCH TECHNOLOGICZNY SAMOOBSŁUGOWEGO CIĄGU WYDAWCZEGO ORAZ ZMYWARKI TUNELOWEJ. Numer referencyjny: 39/TP/2021” (sygn. akt: 2973/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Numer referencyjny: GO.271.3.2021” (sygn. akt: 2873/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAGELEKTRO Sp. z o.o. Sp. J w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy na: „sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Numer referencyjny: ZP.240.52.2021” (sygn. akt: 2978/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Q-BART Bartosz Kuczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: „kompleksową obsługę systemu ciepłowniczego w m. Leźnica Wielka, Gałków Mały, Regny, Grudziądz, Gardeja – Jamy, Gdyni Babie Doły. Numer referencyjny: SVA/U/4620-38/2021” (sygn. akt: 2903/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DIAG-MED Grażyna Konecka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: „zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz materiałów do badań patomorfologicznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-15/2021” (sygn. akt: 2909/21).

W dniu 15 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację 23 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Piekary I”, w tym: Część 1-7. Numer referencyjny: ZP-PI-0003/21” (sygn. akt: 2888/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/19277/05058/20/P” (sygn. akt: 2826/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bioMerieux Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: „sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi i do barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, podłoży mikrobiologicznych, testów. Numer referencyjny: DODZ-381-1-30/21” (sygn. akt: 2834/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „zakup oprogramowania klasy SAM (Software Asset Management) wraz z wdrożeniem, wsparciem i usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: DPiZP.2610.38.2020” (sygn. akt: 2842/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ADP Ingenierie S.A.; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „usługi konsultanta wsparcia technicznego ds. opracowania Master planu dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Numer referencyjny: 9/21/DW/PZP/76” (sygn. akt: 2871/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAD-BUD Wiesław Radziejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobolew na: „budowę boiska sportowego w Gończycach. Numer referencyjny: IG.271.11.2021/ZP” (sygn. akt: 2889/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stinet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: „zapewnienie usługi systemu bezpieczeństwa, wraz z jej instalacją, konfiguracją i uruchomieniem w środowisku systemowo-sprzętowym Zamawiającego oraz usługa opieki serwisowej dla tego systemu. Numer referencyjny: 3/21/KS” (sygn. akt: 2749/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Digitalway Krzysztof Buczek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski na: „dostawę, instalację i uruchomienie kamery mikrofilmowej oraz przeszkolenie personelu w zakresie jej obsługi. Numer referencyjny: BZP2710.34.2021.KB” (sygn. akt: 2955/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: APGG Sp. z o.o., USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Trawniki na: „odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Trawniki. Numer referencyjny: RRG.271.6.2021” (sygn. akt: 2808/21).

W dniu 14 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wärtsilä Voyage Limited w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „świadczenie usługi utrzymania systemu kontroli ruchu statków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). Numer referencyjny: ZP.371.7.2021.WL” (sygn. akt: 2566/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „letnie utrzymanie czystości i konserwację zieleni w pasie drogowym na ternie miasta Bytomia - Zadanie 4 od dnia zawarcia umowy (przy czym nie wcześniej niż od 1.09.2021 r.) do czasu wyboru wykonawcy i podpisania umowy w prowadzonym w trybie konkurencyjnym, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2021r., DNP.260.50.2021.WR.U.” (sygn. akt: 2690/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów. Numer referencyjny: ZP.081.2021” (sygn. akt: 2848/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: „dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania wydrukiem w Centrali. Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.018.2021.AL” (sygn. akt: 2881/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MP PROLIFT sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „konserwację urządzeń dźwigowych i usługę pogotowia dźwigowego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP-9/PP/2021” (sygn. akt: 2774/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGRO-MAR Pykacz Marcin w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strumień na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w okresie od 01.11.2021r do 30.04.2021r. Numer referencyjny: IR.271.1.9.2021” (sygn. akt: 2957/21).

W dniu 13 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: KOBYLARNIA S.A., MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem). Numer referencyjny: O.GD.KP-10.2410.16.2020” (sygn. akt: 2853/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu na: „kompleksową usługę stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów przynależnych do budynków KOWR OT Poznań wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości. Numer referencyjny: POZ.WOP.260.36.2021” (sygn. akt: 2884/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Kolnie na: „świadczenie usług gastronomicznych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer referencyjny: Sz.O./ZP/08/2021” (sygn. akt: 2831/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” na: „dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/8/2021” (sygn. akt: 2839/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. na: „zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r. Numer referencyjny: ZP-5/2021” (sygn. akt: 2962/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych. Numer referencyjny: DFP.271.87.2021.AM” (sygn. akt: 2745/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions M. Sianos Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: „świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie Numer referencyjny: ZP/OI/11/21” (sygn. akt: 2785/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie na: „świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych do budynków. Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.76.2021” (sygn. akt: 2900/21).

W dniu 12 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZETO-RZESZÓW SP. Z O.O. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „dostawę skanerów filmowych oraz czyszczarek. Numer referencyjny: ZP/TITT/56/2021” (sygn. akt: 2902/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDYK Jacek Deneka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku na: „dostawę materiałów medycznych, produktów farmaceutycznych, produktów ochronnych oraz indywidualnego pakietu medycznego (IPMed) dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 37/2021” (sygn. akt: 2901/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marine - Marine Power Service sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego  Gdynia na: „dostawę tratw ratunkowych. Numer referencyjny: 114/KPW/RAT/2021” (sygn. akt: 2878/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Net Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: „dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: DA-III-1.272.1.2021” (sygn. akt: 2750/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOSZT-BUD Dariusz Majer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Poznaniu, przy ulicy Droga Dębińska 12 - ponowienie. Numer referencyjny: PIM/07/21/ZP35/2021-302” (sygn. akt: 2527/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elmess Metering Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. na: „dostawę liczników zdalnego odczytu 1 fazowych i 3- fazowych w podziale na dwa zadania częściowe. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/02411/2021” (sygn. akt: 2849/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM  Adam Papierski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Gdańsku na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Numer referencyjny: I.391.3.2021” (sygn. akt: 2458/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Olkusz na: „system gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów. Numer referencyjny: KBZ.271.2.24.2021” (sygn. akt: 2550/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na: „przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021” (sygn. akt: 2761/21).

W dniu 11 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: „zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Numer referencyjny: SZP/242-155/2021” (sygn. akt: 2812/21).

W dniu 8 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum w składzie Konsorcjum: UTYLIMED Sp. z o.o., RAF-Ekologia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego na: „sukcesywny odbiór odpadów. Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-9/21/AP” (sygn. akt: 2898/21).

W dniu 8 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”. Numer referencyjny: ZP/2021/04/0039/GDA” (sygn. akt: 2779/21).

W dniu 8 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum w składzie: Konsorcjum: ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k., ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i wspólnicy Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn –Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”. Numer referencyjny: ZP/2021/04/0039/GDA” (sygn. akt: 2766/21).

W dniu 8 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum w składzie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu- lider + 18 partnerów konsorcjum w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”. Numer referencyjny: DDD.65140.1.2019” (sygn. akt: 2775/21).

W dniu 8 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ruja na: „odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyszczególnionych niezamieszkałych z terenu gminy Ruja. Numer referencyjny: B.271.1.2021” (sygn. akt: 2801/21).

W dniu 7 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurotek International Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „dostawę systemu bezpośredniego obrazowania laserowego w podczerwieni. Dostawę reflektometrów optycznych. Dostawę aparatury badawczej do pomiaru pola prędkości PIV 3D. Numer referencyjny: NA/P/53/2021” (sygn. akt: 2222/21).

W dniu 7 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Szpital Miejski im. PCK na: „dostawę tomografu komputerowego – Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19. Numer referencyjny: ZP/11/2021” (sygn. akt: 2492/21).

W dniu 7 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGROBEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Poznaniu na: „budowę budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. St. Hejmowskiego 3. Numer referencyjny: ZP-373-01/21” (sygn. akt: 2815/21).

W dniu 7 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o., PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pszczyna na: „budowę sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: IZP.271.4.0001.2021” (sygn. akt: 2701/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych w rejonie szybów I i II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK„Pokój I – Śląsk”, Ruch „Śląsk”. Numer referencyjny: ZP-S-0001/21” (sygn. akt: 2500/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim,” (sygn. akt: 2795/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "COBBY” Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę w latach 2021- 2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - okulary przeciwsłoneczne. Numer referencyjny: 124/2021” (sygn. akt: 2740/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Marynin, al. Obrońców Grodna w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 00280/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 2754/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sputnik Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Podlaskie na: „rozwój e-usług Województwa podlaskiego. Numer referencyjny: BZP.272.19.2021” (sygn. akt: 2384/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: „opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/22/21” (sygn. akt: 2765/21).

W dniu 6 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Warmia – Mazury Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina  Olsztyn na: „odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olsztyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2021.d” (sygn. akt: 2739/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”. Numer referencyjny: DDD.65140.1.2019” (sygn. akt: 2788/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”. Numer referencyjny: DDD.65140.1.2019” (sygn. akt: 2789/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „zawarcie umowy szczegółowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – nr postępowania 2614.23.2021.IR” (sygn. akt: 2776/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Inżynierska GF-Mosty Grzegorz Frej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „wykonanie przeglądów okresowych rocznych rozszerzonych oraz przeglądów szczegółowych pięcioletnich obiektów inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na części. Numer referencyjny: TXU/EEDI/178/2021/DP” (sygn. akt: 2791/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Softinet sp. z o.o.; iCreatio sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Łodzi na: „rozbudowę i modernizację systemu zabezpieczenia brzegu sieci UTM. Numer referencyjny: G.XIII.2310-86/21” (sygn. akt: 2828/21).

W dniu 5 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jastrzębie-Zdrój Informatyki na: „oczyszczanie rowów na terenie miasta. Numer referencyjny: BZP.271.50.2021” (sygn. akt: 2880/21).

W dniu 4 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu na: „modernizację stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza w Piszu – Etap I. Numer referencyjny: OSiR.341.1.2021” (sygn. akt: 2145/21).

W dniu 4 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu na: „modernizację stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza w Piszu – Etap I. Numer referencyjny: OSiR.341.1.2021” (sygn. akt: 2147/21).

W dniu 4 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu na: „modernizację stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza w Piszu – Etap I” (sygn. akt: 1886/21).

W dniu 4 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Linux Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „zakup sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami wsparcia i gwarancji (6 części). Numer referencyjny: COI-ZAK.262.5.2021” (sygn. akt: 2742/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Domino Computer Jarosław Myśliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków -Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na: „rozwój e-usług Województwa podlaskiego. Numer referencyjny: BZP.272.19.2021” (sygn. akt: 2403/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Podlaskie na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). Numer referencyjny: IREZA3.292.3.2021.b” (sygn. akt: 2710/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PSK Podwapińska, Szczęsna-Krajewska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska na: „sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wszystkich jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych artykułów biurowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Numer referencyjny: ZP/3135/D/21” (sygn. akt: 2804/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na: „dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Urzędem. Numer referencyjny: BOU-IV.272.27.2021” (sygn. akt: 2426/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELTE GPS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na: „system monitoringu zbierania i transportu odpadów komunalnych (powtórzony). Numer referencyjny: 16/ZSiZO/TP/2021” (sygn. akt: 2712/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. na: „modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi. Numer referencyjny: PK.ZP.271.3/2.2021.PG” (sygn. akt: 2822/21).

W dniu 1 października 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: „letnie utrzymanie czystości na terenach Gminy Miasto Szczecin. Część I: Strefa A (priorytetowa). Część II: Strefa B (bieżąca), Strefa C (doraźna)”. Numer referencyjny: DZP/19/PN/2021” (sygn. akt: 2810/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00