Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - maj 2021

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie  na: „opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie”. Numer referencyjny: 70/64/20/SZP/U” (sygn. akt: 1025/21).

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie na: „budowę oprogramowania systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej. Numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.2.2021” (sygn. akt: 1189/21).

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DTŚ S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.58.2020” (sygn. akt: 1331/21).

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tłuszcz na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tłuszcz. Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2021” (sygn. akt: 1230/21).

W dniu 28 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „dostawę jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego. Numer referencyjny: DZ.3321.134.2020” (sygn. akt: 1119/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych  pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 m. Numer referencyjny: PN/68/20/GDYP” (sygn. akt: 1094/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania Michał Gojżewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jordanów na: „wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka. Numer referencyjny: ZP.271.3.2021” (sygn. akt: 1484/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie na: "przebudowę drogi powiatowej nr 0246 T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270 do km 1+184" (sygn. akt: KIO 1488/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: "usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących wraz z dzierżawą urządzeń. Numer referencyjny: DZP.341.58.2020" (sygn. akt: KIO 1047/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu na: " przebudowę ulicy Jana Pawła II. Numer referencyjny: OR.IV.042.8.2020" (sygn. akt: 1132/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Platon" Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Projektów Europejskich na: "świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji dwudniowego szkolenia. Numer referencyjny: WA.263.4.2021.KR" (sygn. akt: KIO 1496/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ na: "dostawę i świadczenie żywienia. Numer referencyjny: 5/V/ZP/2021" (sygn. akt: KIO 1464/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych na: "wymianę kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie. Numer referencyjny: OW.VII.260.29.2020" (sygn. akt: KIO 1431/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na: " wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Numer referencyjny: ZP 01/2021" (sygn. akt: KIO 1428/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RPM S.A., PPHU Instal - Budotech Jan Gorol w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lubliniec na: „wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku. Numer referencyjny: SZ.271.10.2021” (sygn. akt: 1454/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Eko-Region Sp. z o.o. na: „pojemniki plastikowe/ 2020,” (sygn. akt: 1406/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Palmett Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „realizację nasadzeń w terenach zieleni na terenie miasta Zabrze w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II”. Numer referencyjny: BZP.271.81.2020.MK,” (sygn. akt: 1287/21).

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Mełgiew na: „OZE w Gminie Mełgiew. Numer referencyjny: ZP.271.17.2020” (sygn. akt: 1394/21).

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PSN Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio Spółka Akcyjna na: „usługi  emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM. Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020” (sygn. akt: 1038/21).

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 3964 na: „remont budynku nr 12 w kompleksie przy ul. Bystrej 1 w Warszawie” (sygn. akt: 1436/21).

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na: „świadczenie usług obliczeniowych opartych na wysokowydajnych serwerach wraz z usługą zapewniającą ciągłość pracy infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz opieki technicznej i serwisowej. Numer referencyjny: usługa obliczeniowa–80–2021” (sygn. akt: 1156/21).

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie na: „dostawę aparatu RM wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: DZPZ/333/6UEPN/2021” (sygn. akt: 1372/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynków koszarowo-biurowych w Sochaczewie” (sygn. akt: 1442/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: „ochronę osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy” (sygn. akt: 937/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci. Numer referencyjny: Szp/FZ - 18 /2021” (sygn. akt: 1181/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ENERIS Surowce S.A., ENERIS Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sulejów na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sulejów. Numer referencyjny: IZOŚ.ZP.271.1.2021” (sygn. akt: 1076/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Przeworski na: „przebudowę Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. Numer referencyjny: GZ.272.5.2021,” (sygn. akt: 1409/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych. Numer referencyjny: BAG/01/2021/PN” (sygn. akt: 1346/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie na: „przebudowę sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie” (sygn. akt: 1440/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 1418/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 1420/21).

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYNTEA S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. na: „realizację szkoleń grupowych dla uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” – druga grupa szkoleń Numer referencyjny: DOP/6/10/2020” (sygn. akt: 1393/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Mobility Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na: „utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń w tunelu pod Martwą Wisłą” (sygn. akt: 1215/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 825/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i urządzeń dodatkowych, DZPUCK.262.016.2021. Numer referencyjny: DZPUCK.262.016.2021” (sygn. akt: 1107/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup i dostawa leków dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przez okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: DZP/2-23/233/20/2021” (sygn. akt: 1391/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transactor Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji na: „dostawę, instalację i uruchomienie elektrostatycznego systemu odczytywania obrazów na dokumencie i wideospektrokomaratora wraz z wyposażeniem i przeszkoleniem personelu. Numer referencyjny: ZP-4/CLKP/2021” (sygn. akt: 1036/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice–Chlebczyn”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.24.2020.gk” (sygn. akt: 1055/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.137.2020” (sygn. akt: 1105/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRINT-SOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny na: „usługi serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/95/2020” (sygn. akt: 1061/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorach: Bałuty, Śródmieście i Widzew na okres 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.17.2021” (sygn. akt: 1080/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorach: Bałuty, Śródmieście i Widzew na okres 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.17.2021” (sygn. akt: 1362/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „świadczenie usługi codziennego, całodobowego żywienia pacjentów ZZOZ w Wadowicach na okres 24 miesiące Numer referencyjny: ZP.26.1.1.2021” (sygn. akt: 1232/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „strzykawki z solą. Numer referencyjny: DZP/175/2020” (sygn. akt: 1352/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. na: „budowę nowego terminala Cargo na terenie MPL. Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/20” (sygn. akt: 1330/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Sevices Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH. Numer referencyjny: KC-zp.272-119/21” (sygn. akt: 1300/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Matusiak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na: „świadczenie usługi prawnej na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej” (sygn. akt: 1376/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: „naprawę główna pływającego transportera samobieżnego PTS-M nr sprawyTECH/54/OiB/2021” (sygn. akt: 1392/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22” Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: 1120/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na: „budowę wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy wciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy–Swarzędz – w systemie „projektuj i buduj”. Numer referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20” (sygn. akt: 1356/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę defibrylatorów – WOFiTM/15/2021/PN” (sygn. akt: 1351/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha na: „kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie” (sygn. akt: 1210/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 86 000 Mg. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.66.2020.LK” (sygn. akt: 1177/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polis Security Glob Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie na: „USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE. Numer referencyjny: ZP/1/TP/2021” (sygn. akt: 1366/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Solution Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na: „świadczenie usług przeglądów okresowych aparatury medycznej. Numer referencyjny: DZP.3320.10.21” (sygn. akt: 1184/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.23.2020.mj” (sygn. akt: 1054/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „dostawę, instalację, wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej, Numer referencyjny: AZP.25.1.5.2021” (sygn. akt: 1251/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Aesculap Chifa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę  wyrobów medycznych. Numer referencyjny: PN-47/20” (sygn. akt: 1308/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: „budowę przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk. Numer referencyjny: ZP/313/055/R/20” (sygn. akt: 996/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Defender Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: „dozór i ochronę mienia Inspektoratu Uzbrojenia przy ul. Królewskiej 1/7 oraz Jednostki Wojskowej nr 2063 przy ul. Radiowej w Warszawie. Numer referencyjny: 11/21” (sygn. akt: 1273/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tracknet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu III, tj. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Numer referencyjny: 01675/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020” (sygn. akt: 1175/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. na: „rozbudowę (modernizacja) RIPOK (SPOK) Korzyścienko o instalację linii sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Numer referencyjny: 3/ZP/2021” (sygn. akt: 1321/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  na: „likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” z podziałem na 5 Części. Numer referencyjny: ZP-MW-0007/2” (sygn. akt: 1063/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BCAST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio Spółka Akcyjna na: „usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM. Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020” (sygn. akt: 1037/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz; HUB-DEW Hubert Jamróz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Stalowowolski na: „modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowę siłowni plenerowej przy ZPOW w Stalowej Woli” (sygn. akt: 1275/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na: „dostawę rezonansu magnetycznego. Numer referencyjny: DZP. 382.PN.03.2021" (sygn. akt: 1098/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „inżynier kontraktu/inwestor zastępczy inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy” Numer referencyjny: PN-ZP/16/A2020/2020” (sygn. akt: 1207/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich na: „dostawę urządzeń i elementów sieci komputerowej. Numer referencyjny: CLO/ZP/11/2021” (sygn. akt: 1307/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Czapliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację pompowni przy osadnikach popłuczki oraz osadników wody popłuczkowej z podtorzem suwnicy zlokalizowanych w rejonie szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Numer referencyjny: ZP-WII-0013/20" (sygn. akt: 1142/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na: „sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, numer referencyjny: EZ/ZP/30/2021/ESŁ” (sygn. akt: 914/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ na: „drobny sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu” (sygn. akt: 1068/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krakowskie Biuro Festiwalowe na: „dostawę mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie. Numer referencyjny: DP-271-23/2020" (sygn. akt: 860/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU TOWEMO MONIKA SZCZYGIEŁ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kałuszyn na: „budowę drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn. Numer referencyjny: PIR.271.1.2021” (sygn. akt: 1029/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WASKO S.A., TELWAY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „regionalny projekt wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2410.2.2020” (sygn. akt: 1294/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MURAPOL S.A.; GRIFFIN REAL ESTATE Sp. z o.o.; LATEA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego na: „najem lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – Miasta Łodzi. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.54.2020" (sygn. akt: 844/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym. Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/II-20/2” (sygn. akt: 1269/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ulman Dariusz Małek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę budynku Hotelu Robotniczego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 14 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0037/20” (sygn. akt: 1116/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę Budynku Hotelu Robotniczego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 14 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0037/20” (sygn. akt: 1127/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Lipno sp. z o. o. na: „dostawę pieluchomajtek dla osób dorosłych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie. Numer referencyjny: ZP/10/2021” (sygn. akt: 1303/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBM Telekom Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych w ciągu 4 lat” (sygn. akt: 1228/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie na: „świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej. Numer referencyjny: DZPZ/333/4TP/2021” (sygn. akt: 1267/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „przebudowę dworca kolejowego Opalenica. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011858” (sygn. akt: 966/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi autobusowych linii dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego. Numer referencyjny: KMDL/251/17/2020” (sygn. akt: 1137/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Markpol" Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi autobusowych linii dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego. Numer referencyjny: KMDL/251/17/2020” (sygn. akt: 1136/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: LOTOS Petrobaltic S.A.; Geofizyka Toruń S.A.; Przedsiębiorstwo Geologiczne "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o. na: „wykonanie badań dna morskiego pod kabel eksportowy i stacje transformatorowe dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Numer referencyjny: POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2021” (sygn. akt: 1289/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EFEMERYDA Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Daria Puchalska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brwinów na: „usługi geodezyjne" (sygn. akt: 1167/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Your Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: „przyjęcie do zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) Numer referencyjny: nr ref: 03/ZP/2021" (sygn. akt: 1162/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum ‘’DĄB’’: ZPHU „PINUS” s.c. K.Jędrzejczak, S.Pawłowski, Przedsiębiorstwo Usługowe Radosław Chrzan, „Las Serwis’’ s.c. W.Kowalczyk, A. Dzięcioł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Głogów na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2021. Przetarg III. Numer referencyjny: NA.270.1.2021" (sygn. akt: 1198/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "CADABRA” Tomasz Przybył w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „dostawę krzeseł i foteli obrotowych – postępowanie nr 9/D. Numer referencyjny: 9/D," (sygn. akt: 1196/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIOSANITA Budowlana Inżynieria Paweł Nowacki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu na: „świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego" (sygn. akt: 1154/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: „dostawę materiałów elektrycznych w ramach zadania 43464 – rozbudowa budynku nr 267 na potrzeby Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Numer referencyjny: SVA/J/4620-88/2020" (sygn. akt: 1143/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Dariusz Jedynak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązownica na: "sukcesywną dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica," (sygn. akt: 1081/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego na: „świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie. Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-2/21/AP" (sygn. akt: 1075/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: " zakup i dostawę chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM Numer referencyjny: DZPUCK.262.151.2020" (sygn. akt: 1096/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tarnowskie Góry na: „odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry. Numer referencyjny: BZP.271.12.2020" (sygn. akt: 986/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CADGEO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: " realizację kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na terenie 16 województw. Numer referencyjny: DPiZP.2610.34.2020" (sygn. akt: 1283/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup angiografów w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy W Wejherowie". Numer referencyjny: D25C/251/N/1-3rj/21" (sygn. akt: 1059/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: "kompleksową usługę pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla personelu szpitala" (sygn. akt: 1043/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ventus Communications Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego na: „rozbudowę  Systemu Dostępu do Zasobów Sieciowych CISCO Identity Service Engine (ISE). Numer referencyjny: DZ.270.79.2020" (sygn. akt: 975/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzesko na: " odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko od 01.04.2021-30.09.2021" (sygn. akt: 926/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektrometal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na: "dostawę fabrycznie nowych, standardowych szafek gazowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu" (sygn. akt: 812/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: „dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania do backupu danych na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Numer referencyjny: ZP/13/022/D/21" (sygn. akt: 794/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ASWRO” Bohdan Jetz, Smart Service Marcin Laszuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia na: "obsługę przystanków w zakresie wywieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskich. Numer referencyjny: ZP/PN/17/2021/WTR" (sygn. akt: 1240/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii. Numer referencyjny: 2501/39/21" (sygn. akt: 1274/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: " wykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej”, pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki (łącznie 7 wersji językowych) przekazanych treści turystycznych, wraz z korektą Native Speaker’a (tj. osoby, dla której język danego tłumaczenia jest językiem ojczystym), a następnie wprowadzenie przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego m_MSIT. Numer referencyjny: TS-VII.272.2.2020" (sygn. akt: 1023/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm -Warszawa” Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego na: „dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Numer referencyjny: AG.262.1.20219" (sygn. akt: 1238/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Eksametr Sp. z o. o., Miliarium Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22”. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.15.2020" (sygn. akt: 1099/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MJ BAUER AUDYT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowe Biuro Wyborcze na: „usługę badania rocznych informacji finansowych partii politycznych o subwencji oraz rocznych sprawozdań finansowych partii politycznych w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy_cz. 47-49" (sygn. akt: 1141/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A., GTC AMG Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na: "obsługę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych, numer referencyjny: BDG-V.2611.26.2020.PC" (sygn. akt: 920/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" na: "usługi sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń w obiektach trzech Przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" w Katowicach, numer referencyjny: TP/1/U/2021" (sygn. akt: 941/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: " kompleksową obsługę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP/174/2020" (sygn. akt: 1117/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LABOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na: "nadzór inwestorski na zadaniu pn: Podkarpacki Park Biznesowy - budowa budynku biurowo-usługowego w Jasionce wraz z instalacjami, przyłączami, zewnętrzną instalacją oświetleniową, miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej, numer referencyjny ZP 52/2020/PPNT" (sygn. akt: 923/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: WIZP.271.14.2019" (sygn. akt: 851/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w m. Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: WIZP.271.16.2019" (sygn. akt: 852/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Numer referencyjny: WIZP.271.15.2019" (sygn. akt: 853/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "LIVIA” Lidia Michalak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Polkowice na: "wywóz odpadów z terenu miasta oraz z cmentarza gminnego przy ul. Spokojnej w Polkowicach" (sygn. akt: 1062/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski na: "rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie. Numer referencyjny: BZP-8.271.1.3.2021.EM" (sygn. akt: 1170/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LMX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłowa na: "termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej" (sygn. akt: 1256/21).

W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03" (sygn. akt: 890/21).

W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mastermind Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na: "realizację działań promocyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części" (sygn. akt: 943/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Lubartów", numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.2.2020.ap” (sygn. akt: 916/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację szybu „Cieszkowski” – pompowni głębinowej „Paryż” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" (sygn. akt: 868/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na: "pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PN/64/20/NPR/AW" (sygn. akt: 850/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., COMP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019" (sygn. akt: 895/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Urbanowski" Zenon Urbanowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: " „naprawę ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20. Numer referencyjny: 178/20" (sygn. akt: 770/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: "zakup, dostawę wraz z rozładunkiem i montażem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Numer referencyjny: ZP/TP/2021/10-sprzęt" (sygn. akt: 936/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekspert Security Duo Sp. z o.o., Ekspert Security AT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone  Formacje Ochronne na rzecz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego oddziału Gospodarczego w Zegrzu" (sygn. akt: 951/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: "przeglądy techniczne, testy specjalistyczne, naprawy aparatury medycznej oraz legalizacja testerów aparatury medycznej. Numer referencyjny: NLZ.2020.271.122" (sygn. akt: 1090/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mat-Pol Mateusz Surówka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "usługę „G” – obsługa kursów zwózkowo - rozwózkowych. Numer referencyjny: BZA.DTW.2600.1796.20" (sygn. akt: 877/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020" (sygn. akt: 1190/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mardo Sport Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogowo na: "PRZEBUDOWĘ BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO. Numer referencyjny: ZP-INW.271.1.1.2021" (sygn. akt: 1195/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00