Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - luty 2021

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 458/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice na: „zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE. Numer referencyjny: IPIU.271.1.21.2020.MB.” (sygn. akt: KIO 472/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „usługę wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów „Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowe) odcinek 3 i odcinek 4", numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.11.2020” (sygn. akt: KIO 461/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łęczyce na: „dostawę wraz z montażem mebli biurowych w nowej siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycach, numer referencyjny: RIR.271.24.2020.DB” (sygn. akt: KIO 274/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inoplant Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na: „rozbiórkę budynków byłej bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie. Numer referencyjny: 33/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 366/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na: „dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowej. Numer referencyjny: OK-III.272.1.61.2020” (sygn. akt: KIO 122/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na: „kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania nr 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” ujętego w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych MON. Numer referencyjny: DZP/PN/41/2020” (sygn. akt: KIO 139/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPRO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego, numer referencyjny: ZP.371.16.2020.KC” (sygn. akt: KIO 281/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń na: „organizację i realizację usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia. Numer referencyjny: 88/2020” (sygn. akt: KIO 192/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Prawna r.pr. Maciej Mizera-adw. Sebastian Mroziński sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na: „specjalistyczne usługi świadczone w ramach działań Punktu Konsultacyjnego - konsultacje prawne” (sygn. akt: KIO 177/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 - umowa ramowa, numer referencyjny: 55/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 449/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Varsovia Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: „kompleksową organizację  etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach numer referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020” (sygn. akt: KIO 402/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego na: „dostawę trzech fabrycznie nowych Ambulansów typu C dla potrzeb Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja

pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Numer referencyjny: EZP-2021/29/01/01” (sygn. akt: KIO 491/21).

W dniu 25 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wojciech Szewczyk - Firma Usługowa "Szewczyk” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie 36 miesięcy. Numer referencyjny: 17/INFR/20” (sygn. akt: KIO 497/21).

W dniu 25 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Geomatyka-Kraków S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Leszno na: „rozbudowę systemu PZGiK o nowe usługi, modernizację sieci uzbrojenia terenu (GESUT), opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta, numer referencyjny: IN.271.27.2020” (sygn. akt: KIO 411/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na: „Remont Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40. Numer referencyjny: DZA.381.44.2020.” (sygn. akt: KIO 367/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na: „zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/12/2020” (sygn. akt: KIO 62/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Projekt i budowa drogi S-61 Obw. Augustowa-granica państwa, odc: koniec obw. Suwałk-Budzisko z obw. Szypliszek numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.4.2019” (sygn. akt: KIO 435/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zawarcie umowy wykonawczej dotyczącej dostosowania Aplikacji Krajowej (AKE) do nowego wydania oprogramowania AP i RINA dostarczanego przez Komisję Europejską oraz wprowadzenia zmian w oprogramowaniu wspierającym wymianę dokumentów w ramach systemu EESSI w ZUS na podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. Znak sprawy: TZ/271/59/20” (sygn. akt: KIO 172/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bezpieczne.it sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: „świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu sprzętu dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych Recourt w 55 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie” (sygn. akt: KIO 440/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOT SERVICE Cisz Paweł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: zadanie 1 – rejon zachodni, zadanie 2 – rejon wschodni. Numer referencyjny: TXU/EEIP/296/2020.” (sygn. akt: KIO 428/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECOVIR Sp. z o.o., ECO-SPEED Leszek Bogdański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Szczawin Kościelny na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”. Numer referencyjny: ZP.271.03.2.2020.” (sygn. akt: KIO 396/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15. Numer referencyjny: utrzymanie czystości/2/2021.” (sygn. akt: KIO 397/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę 142 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji wypadowy „W”. Numer referencyjny: 195/Ctr/20/TJ/PMP.” (sygn. akt: KIO 405/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni, numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 448/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NOVAGO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Mława wraz z prowadzeniem PSZOK oraz dostarczaniem worków. Numer referencyjny: WGO.271.2.2020.EZ.” (sygn. akt: KIO 424/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Marketing Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: „wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, numer referencyjny: ZPZ-01/01/21” (sygn. akt: KIO 413/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika na: „usługę transportu sanitarnego, numer referencyjny: TP.382.143.2020 JK” (sygn. akt: KIO 373/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na: „świadczenie kompleksowej usługi serwisowej dla urządzeń: drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia, numer referencyjny: OZ.271.199.2020.MZY.Usł.ser.” (sygn. akt: KIO 357/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Tomaszów Lubelski na: „odnawialne źródła energii oraz montaż instalacji fotowaoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście Tomaszów Lubelski, numer referencyjny: IR.271.35.2020” (sygn. akt: KIO 415/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą dla Laboratorium, numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: KIO 401/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie na: „dostawę zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych ukł...". Numer referencyjny: 7/2020” (sygn. akt: KIO 398/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDOX Robert Łupicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na: „dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych – 33 zadania dla SPWSZ w Szczecinie. Numer referencyjny: EP/220/80/2020” (sygn. akt: KIO 383/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKSA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ na: „przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, numer referencyjny: DZP-280-60/2020” (sygn. akt: KIO 345/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne Anna Prążyńska; Usługi Leśne Alina Andruszko; „MD” Daniel Mikunda; Usługi Leśne Cybula Dariusz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w roku 2021, numer referencyjny: SAZ.270.25.2020” (sygn. akt: KIO 386/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nekken Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: „opracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Numer referencyjny: IBE/71/2020” (sygn. akt: KIO 365/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „kontynuację proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 km, numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020” (sygn. akt: KIO 339/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: AQUA-MK Sp. z o.o., P.P.H.U. KILBUD w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jastków na: „przebudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie, numer referencyjny: UG.271.27.2020.CT” (sygn. akt: KIO 309/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup i dostawę leków, i wyrobów medycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przez okres 24 miesięcy, numer referencyjny: DZP/2-23/233/03/2021” (sygn. akt: KIO 275/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów na: „świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania systemu MEDICOM przez okres 24 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego tj. dostawa i wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem usługi opieki serwisowej oprogramowania przez okres 24 miesięcy, numer referencyjny: SZP.26.1.26.2020” (sygn. akt: KIO 353/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.25.2020.WG” (sygn. akt: KIO 218/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WZIR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerklaniec na: „pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”” (sygn. akt: KIO 282/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „świadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTM. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.53.2020” (sygn. akt: KIO 333/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „świadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTM. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.53.2020” (sygn. akt: KIO 307/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowa Sól na: „świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów i odwozów dzieci do
placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Sól w 2021 roku. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3474/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAK-BUD Jacek Gryziecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina - Miasto Elbląg na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu". Numer referencyjny: DZP.271.72.2020.AŁ” (sygn. akt: KIO 3519/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Airly Sp. z o.o., Beskid Instruments, Marek Stopka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę i instalację zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.11.2020.386.2020.RST [OSE2020]” (sygn. akt: KIO 3510/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Endoelektronik. PL Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, numer referencyjny: 21/11/2020” (sygn. akt: KIO 262/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Opolski na: „sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego. Numer referencyjny: D/62/2020” (sygn. akt: KIO 294/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skaryszew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Skaryszew, numer referencyjny: RIŚ.271.7.2020.KN” (sygn. akt: KIO 255/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: KIO 173/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: KIO 144/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jan De Nul NV w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „budowę toru podejściowego wewnętrznego (do Portu Północnego w Gdańsku) wraz z obrotnicą, numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.45.2020.ASc” (sygn. akt: KIO 385/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bodzechów na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów - część 2, numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 358/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pol Invest Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami Zakładu A i Zakładu B byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0018/20” (sygn. akt: KIO 299/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Daleszyce na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Daleszyce, numer referencyjny: WI.ZP.271.1.17.2020” (sygn. akt: KIO 374/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020” (sygn. akt: KIO 206/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń na: „organizację i realizację usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia. Numer referencyjny: 88/2020” (sygn. akt: KIO 10/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gostyński na: „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, numer referencyjny: OS.3153.8.2020” (sygn. akt: KIO 240/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 na: „DOSTAWĘ LASERA UROLOGICZNEGO-1 kpl. Numer referencyjny: EDZ.242-90/20” (sygn. akt: KIO 332/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 119/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Compas sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie na: „usługę konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony elektronicznej w Żandarmerii Wojskowej. Numer referencyjny: RZP/26/PN/S/2020” (sygn. akt: KIO 329/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę materiałów ogólnobudowlanych. Numer referencyjny: ZP 75/XI/20” (sygn. akt: KIO 337/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Bill-BUD Robert Kosiński, ERES Piotr Szymański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadbużański Oddział Straży Granicznej na: „przebudowę Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: 19/20” (sygn. akt: KIO 317/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „naprawę i obsługę pojazdów mechanicznych na lata 2021–2022, numer referencyjny: CZOŁG-SAM/799/2020” (sygn. akt: KIO 314/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Politraffic Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju krajowego systemu poboru opłat. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.10.2020” (sygn. akt: KIO 327/21).

W dniu 12 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 110/21).

W dniu 12 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.137.2020” (sygn. akt: KIO 303/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przemysław Nachman F.H.U. Maximus, Max - Las Sp. z o.o., Emilia Marcinkowska F.H.U. "Sokół", Roman Nawrot Bogdan Diakun Usługi Leśne i Transportowe s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Szczecinek na: „wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szczecinek w roku 2021. Numer referencyjny: SA.270.2.2.2020” (sygn. akt: KIO 202/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-44/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 217/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemny. Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 141/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONECT Marcin Barszcz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczów na: „budowę telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych FTTH na terenie gminy Kleszczów. Numer referencyjny: ZP.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 287/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na: „usługi utrzymania czystości w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w części wystawienniczej oraz części biurowej w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r., Numer referencyjny: ZP/13/MMW/2020” (sygn. akt: KIO 214/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę i rozbudowę Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi rozbiórkami. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.32.2020” (sygn. akt: KIO 3536/20).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oława na: „odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oława do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gać, numer referencyjny: RG.271.19.2020.ZP” (sygn. akt: KIO 276/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Usługi Leśne" Sławomir Stępień, "Usługi Leśne" Zbigniew Mastalerz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2021. Numer referencyjny: NZ.270.1.7.2020” (sygn. akt: KIO 205/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 298/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vecto Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. na: „modernizację serwerowni dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. Numer referencyjny: MZO/61/2020” (sygn. akt: KIO 297/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ITNS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę, zainstalowanie i skonfigurowanie 2 szt. macierzy dyskowych typu All Flash wraz z autoryzowanym szkoleniem dla 3 osób na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: PN-94/20” (sygn. akt: KIO 225/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji "VITEX" Jan Czaja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „USŁUGĘ DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI. Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.61.2020” (sygn. akt: KIO 285/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FCC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Ruda Śląska. Numer referencyjny: AP.271.108.2020” (sygn. akt: KIO 171/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku na: „kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku, numer referencyjny: 1/XII/2020” (sygn. akt: KIO 227/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina-Miasto Płock na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: WZP.271.1.136.2020/AS” (sygn. akt: KIO 140/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B&B Polska Przemysław Miklaszewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Braniewa na: „usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001284/01” (sygn. akt: KIO 258/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ośrodek Wsparcia Transportu 3 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę środków ochrony osobistej Numer referencyjny: 119/DZZ/2020” (sygn. akt: KIO 72/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę oraz instalację sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM". Numer referencyjny: 35/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 112/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę oraz instalację sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM". Numer referencyjny: 35/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 114/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na: „dostawę mebli do siedziby ARP S.A., numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001952/01” (sygn. akt: KIO 271/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. na: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wydzielonych procesów porządkowych. Numer referencyjny: 8/2020” (sygn. akt: KIO 151/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: KIO 199/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MM MARKET Małgorzata Małecka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę sprzętu biurowego i rtv. Numer referencyjny: 130/DZZ/2020” (sygn. akt: KIO 226/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku na: „usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” (sygn. akt: KIO 233/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów  na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na Dostawę komputerów typu AiO wraz z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i tabletów graficznych wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: PN/74/20/GDYP” (sygn. akt: KIO 113/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61, numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.68.2020” (sygn. akt: KIO 266/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 118/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 95/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Copy Felix Ludwik Tuszyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Krakowie na: „najem i kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem druku podążającego w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie, numer referencyjny: EP-ZP-271-21/20” (sygn. akt: KIO 253/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „dostawę oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej – ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Numer referencyjny: SZW/DZP/98/2020” (sygn. akt: KIO 160/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta). Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 98/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: KIO 123/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: KIO 107/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WUPRINŻ S.A., POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp. k., PROCOROL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj. Numer referencyjny: 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020” (sygn. akt: KIO 180/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gabos Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: „świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla aplikacji Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz aplikacji mobilnej Alarm112. Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-26-DT-PN-TK/2020” (sygn. akt: KIO 124/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Team Outsourcing Polska Sp. z o. o., Team Outsourcing Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Zarząd Nieruchomości na: „usługę utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23. Numer referencyjny: PN-6/2020” (sygn. akt: KIO 80/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „ŚKUP 1.5 – unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym.
Numer referencyjny: ZP.270.4.2020” (sygn. akt: KIO 102/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na: „budowę budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Nisku. Numer referencyjny: ZP.261-6/2020” (sygn. akt: KIO 134/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki. Numer referencyjny: 19/2019” (sygn. akt: KIO 157/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „kontynuację proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020” (sygn. akt: KIO 48/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel, ZOOM-POL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP
S.A. – obszar Wrocław. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P” (sygn. akt: KIO 17/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie na: „BUDOWĘ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZNCE WRAZ Z MAGAZYNEM PRZECIWPOWODZIOWYM . Numer referencyjny: WZP.2370.15.4.2020.ŁB” (sygn. akt: KIO 92/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI).
Numer referencyjny: DZPiZ-380-35/2020” (sygn. akt: KIO 108/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: „ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch, TK Tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „budowę kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi. Numer referencyjny: BZZ.2291.21.20” (sygn. akt: KIO 195/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03” (sygn. akt: KIO 117/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATF Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chojna na: „świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych” (sygn. akt: KIO 66/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TOI TOI Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy na: „usługę wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2021. Nr. referencyjny 112/20/A” (sygn. akt: KIO 175/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transition Technologies S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: „dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Numer referencyjny: RZP/PN/15/1/20” (sygn. akt: KIO 194/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOT SERVICE Cisz Paweł  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: zadanie 1 – rejon zachodni, zadanie 2 – rejon wschodni” (sygn. akt: KIO 179/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o. na: „roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj – zadania Z1-Z5 w ramach przedsięwz.: Wdrożenie nowych procesów przetwarz. i odzysku odpadów w celu zwiększ. poziom. recyklingu w Regionie Wschodn. Dolnego Śląska. Numer referencyjny: Z1-5/ ZGO-JRP-WDRO/NFOSiGW/12/2020” (sygn. akt: KIO 50/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego. Numer referencyjny: Z-2502-23/20” (sygn. akt: KIO 94/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach na: „dostawę leków. Numer referencyjny: 01/2021” (sygn. akt: KIO 127/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na: „bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł Myślibórz bez węzła do węzła Świebodzin północ w podziale na 2 części. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.20.2020” (sygn. akt: KIO 21/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-44/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 178/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Białostocka na: „„wykonanie termomodernizacji oraz innych robót budowlanych w wybranych budynkach Politechniki Białostockiej”. Numer referencyjny: K-DZP.262.149.2020” (sygn. akt: KIO 153/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jacek Wieczorek Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „letnie i zimowe utrzymanie pasa drogowego i konserwacja zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia do 30.4.2025. Numer referencyjny: DNP.260.52.2020.PN.U” (sygn. akt: KIO 27/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „wykonanie usługi polegającej na budowie i obsłudze zdalnego systemu stacjonarnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych służących do obsługi infrastruktury MPWiK S.A. Wrocław” (sygn. akt: KIO 73/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: „roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta
oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich. Numer referencyjny: K-ZP.251.68.2020” (sygn. akt: KIO 78/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Xcomp Sp. z o. o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej. Numer referencyjny: AZP.2411.155.2020.MK” (sygn. akt: KIO 55/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S. K. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: „sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-91/20” (sygn. akt: KIO 58/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłów na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r. a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiającego. Numer referencyjny: OC.ZP.271.06.2020” (sygn. akt: KIO 138/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00