Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - listopad 2021

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Komunalnik Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kłodzko na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Numer referencyjny: RO.271.12.2021” (sygn. akt: 3327/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: „budowę Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - etap III i etap IV wraz z opracowaniem części wykonawczej dokumentacji projektowej oraz budową drogi technicznej” (sygn. akt: 3353/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na: „dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: MSB/PN/67/10/2021” (sygn. akt: 3384/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. na: „dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Numer referencyjny: EC.1.2021” (sygn. akt: 3363/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku na: „dostawę tomografu komputerowego – Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19. Numer referencyjny: ZP/11/2021” (sygn. akt: 3412/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solve Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie na: „dostawę tomografu komputerowego. Numer referencyjny: DZP.261.22.2021” (sygn. akt: 3446/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Panasiuk Jerzy LUXOR-MASZYNY DO ODPADÓW w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. na: „pożyczkę leasingową oraz dostawę i montaż nowej belownicy wraz z przenośnikiem zasypowym do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/22/2021” (sygn. akt: 3345/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na: „ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ Nr 2359W RADZANÓW – DRZAZGA WRAZ Z MOSTEM O JNI 01005659 NA RZECE WKRA. Numer referencyjny: PZD. DT - 2310.10.2021” (sygn. akt: 3158/21).

W dniu 30 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na: „dzierżawę 25 autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Numer referencyjny: PKM/PN/DA/6/2021” (sygn. akt: 3406/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KFB ACOUSTICS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „sporządzenie strategicznych map hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie dolnośląskim. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.51.2021” (sygn. akt: 3394/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niemce na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce. Numer referencyjny: IZP.271.6.2021” (sygn. akt: 3385/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „dostawę mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.43.2021.ABJ” (sygn. akt: 3371/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości. Numer referencyjny: PN/XXIV/2021” (sygn. akt: 3364/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „usługę transportu obejmująca transport sanitarny pacjentów zespołem podstawowym typu P. Numer referencyjny: D10.251.49.M.2021” (sygn. akt: 3342/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GARDEN PRODUCTS.PL - Piotr Gulczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kalisz na: „utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza. Numer referencyjny: WGOŚ.2711.0006.2021” (sygn. akt: 3388/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "MP PROLIFT" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „prowadzenie stałej konserwacji i utrzymanie ruchu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego. Numer referencyjny: TPm-125/21” (sygn. akt: 3338/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Consulting Care Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na: „dostawę kompletnego Systemu do wizualizacji wirtualnej bazy ludzkich preparatów anatomicznych-sekcyjnych dla Collegium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych UTH Radom wraz z wdrożeniem. Numer referencyjny: ZP-17d/21” (sygn. akt: 3350/21).

W dniu 29 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k., ALSTAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „budowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie. Numer referencyjny: ZP.271.48.2021” (sygn. akt: 3400/21).

W dniu 26 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GARDEN DESIGNERS Derkacz i Wspólnicy Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Teresin na: „urządzenie terenu rekreacyjno – parkowego w miejscowości Granice, Gmina Teresin. Numer referencyjny: ZP.271.29.2021” (sygn. akt: 3347/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brwinów na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Numer referencyjny: ZP.271.47.2021” (sygn. akt: 3398/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Perfect Displays Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - EC1 Łódź- Miasto Kultury w Łodzi na: „wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją. Numer referencyjny: 405/NCKF/PN/2021” (sygn. akt: 3281/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej. Numer referencyjny: IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019” (sygn. akt: 3351/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Muzyczny w Łodzi na: „dozór obiektu Teatru Muzycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/2/2021” (sygn. akt: 3336/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAFIT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja PRESTO na: „dostawę promocyjnych elementów tekstylnych wchodzących w skład Wyprawki Wrocławskiej 2021-2022” (sygn. akt: 3332/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transactor Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na: „zakup urządzeń do wykonywania kontroli na lotniczych przejściach granicznych na terenie województwa mazowieckiego – część III i IV. Numer referencyjny: BOU-IV.272.34.2021” (sygn. akt: 3319/21).

W dniu 25 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: „DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH. Numer referencyjny: 200/ZP/2021” (sygn. akt: 3305/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUG Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zagnańsk na: „modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Zagnańsk. Numer referencyjny: PZ.271.1.8.2021” (sygn. akt: 3263/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. na: „wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy testów antygenowych SARS CoV-2. Numer referencyjny: SZM/DZ/341/25/2021” (sygn. akt: 3324/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wólka na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Wólka Numer referencyjny: RI.271.8.2021” (sygn. akt: 3326/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Spiczyn na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Spiczyn Numer referencyjny: UZP.271.7.2021” (sygn. akt: 3328/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jan Gralak "GRAJAN" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na: „rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter. Numer referencyjny: ZGO/ZP/28/2021” (sygn. akt: 3261/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy Sp. z o.o. na: „modernizację lub budowę systemu ZSI, wdrożenie i przeszkolenie oraz opieka serwisowa, oraz zakup i dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego, budowa infrastruktury sieciowej - Wi-Fi, brzegu sieci. Numer referencyjny: ZP/2/2021” (sygn. akt: 3257/21).

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PBW Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oborniki Śląskie na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.93.2021” (sygn. akt: 3382/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach na: „zadanie nr 1. Zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych. Zadanie nr 2. Zakup i dostawę zestawu ultrasonograficznego. Numer referencyjny:13/ZP/2021” (sygn. akt: 3360/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo  Łódzkie na: „świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych. Numer referencyjny: ASI.272.58.2021” (sygn. akt: 3280/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na: „świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych. Numer referencyjny: ZP 23/2021” (sygn. akt: 3292/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gastro Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi na: „świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267. Numer referencyjny: ZP/3/CRO/2021/U” (sygn. akt: 3310/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROAUDIO MEDIA Filip Polanowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Kultury w Wolbromiu na: „„wielkie rzeczy w małym mieście”. Numer referencyjny: WTI.271.2.19.2021.ZP” (sygn. akt: 3383/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na: „dostawę wyrobów jednorazowego użytku. Numer referencyjny: ZZP-344/38/2021” (sygn. akt: 3316/21).

W dniu 23 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Numer referencyjny: US_01/2021” (sygn. akt: 3302/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Miar na: „świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Głównego Urzędu Miar w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”. Numer referencyjny: BDG-WZP.262.2.2021” (sygn. akt: 3354/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -    Gmina Cisna na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna. Numer referencyjny: GGiB.IV.271.10.2021” (sygn. akt: 3318/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa ARKAN Wojciech Wasylewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę środków higieny oraz urządzeń czyszczących. Numer referencyjny: D10.251.51.M.2021” (sygn. akt: 3340/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Śląskie Sp. z o.o. na: „usługę naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych 9 szt. pojazdów 22WE (EN76) wraz z wykonaniem prac dodatkowych. Numer referencyjny: KS/ZP/2/2021” (sygn. akt: 3358/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.52.2021” (sygn. akt: 3286/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach szpitala i terenach zewnętrznych, transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz pomocy personelowi medycznemu. Numer referencyjny: DZP-280-1/18/2021” (sygn. akt: 3268/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych –KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512100661” (sygn. akt: 3359/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę wraz z montażem standardowych mebli biurowych dla poszczególnych Katedr dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Numer referencyjny: FZ.201.22.2021” (sygn. akt: 3234/21).

W dniu 22 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bydgoskie Centrum Sportu na: „kompleksową usługę sprzątania obiektów, budynków i posesji Bydgoskiego Centrum Sportu Numer referencyjny: BCS/6/2021/U” (sygn. akt: 3314/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. na: „zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami. Numer referencyjny: 4563/2021” (sygn. akt: 3238/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łagiewniki na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki. Numer referencyjny: ZP.271.13.2021” (sygn. akt: 3304/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem na: „świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Numer referencyjny: ADZP-381-36/21” (sygn. akt: 3243/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETPRINT s.c. J. Wasiela, B. Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup i dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP/26/2021” (sygn. akt: 3163/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MBA System Sp. z o.o.,  KONCEPT Sp. z o.o., KONCEPT SERWIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na: „dostawę zestawów mobilnych wraz z monitorami dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.07.2021” (sygn. akt: 3202/21).

W dniu 19 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 556/P/2021” (sygn. akt: 3272/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NetCom Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego na: „dostawę serwerów III. Numer referencyjny: PN 53/21” (sygn. akt: 3241/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spółdzielnia Produkcji Spożywczej "TOSTA" w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Areszt Śledczy w Bydgoszczy na: „dostawy pieczywa dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 8/Dkw/2021. Nr referencyjny: D/Kw. 2232.8.2021” (sygn. akt: 3323/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Spiczyn na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Spiczyn Numer referencyjny: UZP.271.7.2021” (sygn. akt: 3270/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wólka na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Wólka Numer referencyjny: RI.271.8.2021” (sygn. akt: 3262/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH NA STACJI BEŁCHÓW OD KM 10,332 DO KM 12,132 LINII KOLEJOWEJ NR 11” W RAMACH PROJEKTU PN. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ C-E 20 NA ODCINKU ŁOWICZ GŁÓWNY – SKIERNIEWICE”” (sygn. akt: 3278/21).

W dniu 18 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Numer referencyjny: WSM/DZP/381-1420/2021” (sygn. akt: 3236/21).

W dniu 17 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na: „świadczenie usług sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Numer referencyjny: OG.374.01.21” (sygn. akt: 3224/21).

W dniu 17 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. j., MUR-BET Adam Dumana w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Proszowice na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jakubowice w Gminie Proszowice, woj. małopolskie w ramach PROW na lata 2014-2020. Numer referencyjny: WIP-RIF.271.3.2021” (sygn. akt: 3208/21).

W dniu 17 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety Sp. z o.o.; ITM Poland S.A.; Impel Facility Services Sp. z o.o.; Impel Provider Sp. z o.o.; Impel Defender Sp. z o.o.; Impel Technical Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Inowrocławiu na: „świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Numer referencyjny: G 206-3/2021” (sygn. akt: 3214/21).

W dniu 17 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Andrzej Strumiło "Ptasznik" Zakład Specjalistyczny DDD w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: „wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach i radiowozach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych. Numer referencyjny: FZ-2380/32/21/KK” (sygn. akt: 3258/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum:Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Przemysław Śmigiel, FIRMA USŁUGOWA "GREG" Grzegorz Hilla, ANN-POL INWESTYCJE 3 - Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „obsługę kotłowni administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn z podziałem na dwie części. Numer referencyjny: 51/PN/2021” (sygn. akt: 3218/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.; Sandfield Capital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A2. Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.9.2021.vk” (sygn. akt: 3266/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.; Sandfield Capital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A2. Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.9.2021.vk” (sygn. akt: 3084/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DTŚ S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa węzła „Sianów Zachód”. Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2413.35.2021” (sygn. akt: 3151/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PDS Projekt sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 4 odcinków gazociągów o łącznej długości około 1,8 km w miejscowościach Rokietnica i Chłopice na gazociągach DN 700, DN 600 i DN 500 relacji Maćkowice–Jarosław. Numer referencyjny: ZP/2021/07/0079/TAR” (sygn. akt: 3051/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH’IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługę pn. "Projekt wykorzystania technologii BIM w cyklu funkcjonowania obiektów zlokalizowanych na obszarze byłego KL Auschwitz II-Birkenau” (sygn. akt: 3149/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Anchem Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu na: „dostawę chromatografów. Numer referencyjny: EA-ZP.272.15.2021” (sygn. akt: 3290/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (część 1) – 43 zadania. Numer referencyjny: FDZ.242-8/21” (sygn. akt: 3153/21).

W dniu 16 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Biuro Handlowo - Usługowe VIGOR sp. z o.o.; VIGOR Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na: „usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach w budynkach Collegium Maius oraz Biblioteki Filologii Polskiej i Klasycznej przy ul. Fredry 10 w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP/1096/U/21” (sygn. akt: 3275/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn przez okres 20 miesięcy. Numer referencyjny: ZI.271.1.18.2021.IZ” (sygn. akt: 3244/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAT-BUS Matyja Grzegorz, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SIGMA" Milena Bacior w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niegowa na: „przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Bliżyce - Etap I” (sygn. akt: 3308/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAL-POL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na: „zaprojektowanie i budowę budynku RCKiK dla Terenowego Oddziału w Siedlcach. Numer referencyjny: ZP/PN/14/2021” (sygn. akt: 3179/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na: „usługę transmisji danych dla sieci rozległej IPN. Numer referencyjny: BAG-78/21” (sygn. akt: 3172/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Numer referencyjny: WZP-1984/21/127/SOP” (sygn. akt: 3128/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na: „bieżąca obsługę prawną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: ZP.3521/4/21” (sygn. akt: 3254/21).

W dniu 15 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale na: „przebudowę stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale. Numer referencyjny: ZP 11/2021” (sygn. akt: 3212/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Praxima Krakpol Sp. z o.o., Hollywood Textile Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu na: „świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Numer referencyjny: ZP/TP/9-II/UP/DHS/2021” (sygn. akt: 3249/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej na: „dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii. Numer referencyjny: 04/10/21” (sygn. akt: 3245/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Innergo Systems sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Katowicach na: „dostawę przełączników sieciowych. Numer referencyjny: ZP-060-14/21” (sygn. akt: 3155/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J.Bednarza na: „dostawę Karetki Transportowej. Numer referencyjny: V.271.15.2021” (sygn. akt: 3256/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego na: „świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości i dezynfekcji oddziałów szpitalnych i innych komórek Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie oraz transportu wewnątrzszpitalnego (ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów)” w okresie 24 miesięcy kalendarzowych. Numer referencyjny: 17/ZP/2021” (sygn. akt: 3116/21).

W dniu 12 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na: „świadczenie sukcesywnych usług dotyczące realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej na terenie gminy miejskiej Kraków w latach 2021–2024". Numer referencyjny: NP.26.2.31.21.BT” (sygn. akt: 3169/21).

W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBM Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kamień na: „rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – Etap V Nagłośnienie, oświetlenie i technika sceniczna. Numer referencyjny: UG.271.4.D.2021” (sygn. akt: 3129/21).

W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABOOK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na: „dostawę wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych – rękawice niesterylne diagnostyczne. Numer referencyjny: ZP/13/2021” (sygn. akt: 3227/21).

W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MS-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Winnica na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne. Numer referencyjny: IS.271.14.2021” (sygn. akt: 3232/21).

W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Redge Technologies Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „zakup i wdrożenie systemu do zarządzania serwisami i platformami telewizyjnymi w celu uspójnienia sposobu zarządzania ofertą serwisów internetowych Telewizji Polskiej S.A. Numer referencyjny: ZP/TDYS/70/2021” (sygn. akt: 3222/21).

W dniu 10 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. na: „budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura. Numer referencyjny: ZP/NO/52/21” (sygn. akt: 3154/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IGOMA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa na: odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem do miejsca przetwarzania metodą odzysku w procesie R3” (sygn. akt: 3161/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vema 3 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na: „usługę transportu posiłków z kuchni przy ul. Warszawskiej dla pacjentów Klinik USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz pacjentów USK przy ul. Wrocławskiej 46. Numer referencyjny: DZP.242.340.2021” (sygn. akt: 3180/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advatech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA na: „rozbudowę Systemu do backupu i archiwizacji danych. Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0290/CS/FE” (sygn. akt: 3200/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Chojnaccy sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ustka na: „budowę boiska treningowego o wymiarach 115,00 x 69,00 m z trawy naturalnej z rolki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce. Numer referencyjny: ZP.271.21.2021.KL” (sygn. akt: 3181/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jodłownik na: „wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr działki ewid. 474 w m. Szyk, Gmina Jodłownik w km 0+640-0+800. Numer referencyjny: IZP.271.27.2021” (sygn. akt: 3198/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie na: „wykonanie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą pościeli, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/37/21” (sygn. akt: 3251/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TETABIT Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-24/21” (sygn. akt: 3124/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: „rozbudowę zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2021.a” (sygn. akt: 3168/21).

W dniu 9 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: „rozbudowę zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2021.a” (sygn. akt: 3147/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. na: „KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ ŻYWIENIA W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU POWIATOWYM S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH. Numer referencyjny: WSP-DZP-2100-15/2021,” (sygn. akt: 3152/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na: „usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz transportu wewnętrznego w SPZOZ w Wieluniu Numer referencyjny: SPZOZ-ZP/2/24/242/11A/2021” (sygn. akt: 3160/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy E4E Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków H i K do wymagań p-poż. Numer referencyjny: NA/P/234/2021” (sygn. akt: 3139/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enter Air Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: „szkolenie symulatorowe dla załóg statków powietrznych G550 i B737 w latach 2021–2023. Numer referencyjny: 4/2021” (sygn. akt: 3150/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtegra S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę systemu kopii zapasowych dla infrastruktury serwerowej i wirtualnych stacji roboczych użytkowników zbudowanej w oparciu o środowisko VMware. Numer referencyjny: PN/26/21/GWWF” (sygn. akt: 3060/21).

W dniu 8 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na: „dostawę 6-ciu stacji służących do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych z potwierdzaną infekcją SARS-CoV-2 z oprogramowaniem. Numer referencyjny: PN-23/21/13” (sygn. akt: 3144/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. "PRIMA" Bogdan Głuchowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2021/2022, z podziałem na 30części” - nr postępowania 071/21. Numer referencyjny: 071/21” (sygn. akt: 3189/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie na: „świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w budynku C15, III, IV, V, VI, VII oraz VIII Domu Studenta Politechniki Łódzkiej. Numer referencyjny: OA.ZP.03.2021” (sygn. akt: 3197/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Piotrków Trybunalski na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (V części) Numer referencyjny: SPZ.271.22.2021” (sygn. akt: 3087/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „dostawę wdrożenie i uruchomienie infrastruktury hiperkonwergentnej oraz sieciowej realizującej potrzeby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Numer referencyjny: BDG-WO.261.13.2021” (sygn. akt: 3090/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na: „dostawę ekranu LED” (sygn. akt: 3187/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na: „zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją”. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/12/2020,” (sygn. akt: 2966/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej - Curie na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Numer referencyjny: ZP.382.13.OS.2021” (sygn. akt: 3162/21).

W dniu 5 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Fudeko S.A.; Fudeko Med sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Numer referencyjny: SZP/4/2021” (sygn. akt: 3047/21).

W dniu 4 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „zakup i dostawę zestawów komputerowych. Numer referencyjny: DPiZP.2610.9.2021” (sygn. akt: 3040/21).

W dniu 4 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer referencyjny: 702100765” (sygn. akt: 3195/21).

W dniu 4 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na: „świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS). Numer referencyjny: TZ/271/65/19” (sygn. akt: 3094/21).

W dniu 4 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na: „świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS). Numer referencyjny: TZ/271/65/19” (sygn. akt: 3105/21).

W dniu 4 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Altvater Piła Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lubasz na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubasz Numer referencyjny: RG.V.271.6.2021” (sygn. akt: 3031/21).

W dniu 3 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYSTRA SA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/06754/01762/21/P” (sygn. akt: 3081/21).

W dniu  3 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Development Kinga Rychter w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu na: „przebudowę związaną z adaptacją łazienek dla potrzeb mieszkańców. Numer referencyjny: DZP.271.1.54.2021” (sygn. akt: 3068/21).

W dniu  3 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SimplicITy Sp. z o.o., Prosystem S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „rozbudowę pojemności i modernizację macierzy dyskowych NetApp FAS8200. Numer referencyjny: Z-2502-26/21” (sygn. akt: 3011/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Seachange Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „zakup i wdrożenie systemu do zarządzania serwisami i platformami telewizyjnymi w celu uspójnienia sposobu zarządzania ofertą serwisów internetowych Telewizji Polskiej S.A. Numer referencyjny: ZP/TDYS/70/2021” (sygn. akt: 2777/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi na: „świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267. Numer referencyjny: ZP/3/CRO/2021/U,” (sygn. akt: 2956/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Numer referencyjny: WKD10c-27-14/2021” (sygn. akt: 3075/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Radomiu na: „kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Radomiu oraz w Sądach Rejonowych w Zwoleniu, w Lipsku, w Szydłowcu i w Przysusze. Numer referencyjny: ZP 226-4/21” (sygn. akt: 3117/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy 4PRIME Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na: „zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: MSB/PN/32/07/2021” (sygn. akt: 3059/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczewo na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo. Numer referencyjny: ZP.271.9.2021” (sygn. akt: 3013/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Flowberg IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu na: „dostawę przełączników sieciowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: AZP-260-PN-51/21,” (sygn. akt: 3014/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „udostępnienie Systemu Zarządzania i Ewidencji Floty. Numer referencyjny: BZA.2600.253.2021” (sygn. akt: 3126/21).

W dniu  2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Koźmin Wielkopolski na: „budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Staniewskiej i Południowej. Numer referencyjny: GK 271.8.2021” (sygn. akt: 3175/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00