Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - czerwiec 2021

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Gdynia i Gdańsk. Numer referencyjny: D25M/251/N/10-16rj/21” (sygn. akt: 1560/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDISEPT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „zakup i dostawę chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM Numer referencyjny: DZPUCK.262.151.2020” (sygn. akt: 1528/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy "SPINEL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Badań Kosmicznych PAN na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: KP.ZP.26.04.2021” (sygn. akt: 1771/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „wykonanie 700 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich według dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy w trzech modelach. Numer referencyjny: 11/PN/2021” (sygn. akt: 1518/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „usługę transportu krwi, preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i szczepionek oraz materiału do i po sterylizacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25M/251/N/15-22rj/21” (sygn. akt: 1709/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sitnik Stanisław Firma Ogólnobudowlana w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żarski na: „termomodernizację dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach. Numer referencyjny: WIGN.272.4.2021” (sygn. akt: 1734/21).

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy The Level Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę w latach 2021–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtki i okulary. Numer referencyjny: 68/2021” (sygn. akt: 1747/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMBET Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. Numer referencyjny: DR.260.2.2021.AZ” (sygn. akt: 1678/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski ... Numer referencyjny: DZP-361-55/2021” (sygn. akt: 1789/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci. Numer referencyjny: Szp/FZ - 18 /2021” (sygn. akt: 1574/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów. Numer referencyjny: 36/ZP/2021” (sygn. akt: 1774/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medicus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów...” Numer referencyjny: NLZ.2020.271.125” (sygn. akt: 1532/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na: „zawarcie umowy wykonawczej na "Optymalizację funkcji aplikacji interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach" na podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. Znak sprawy: TZ/271/1/21” (sygn. akt: 1247/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. na: „najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu (...). Numer referencyjny: 27/P/21” (sygn. akt: 1609/21).

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JUSTMAR Turczyński Marcin w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „Rekultywację w kierunku leśnym terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Numer referencyjny: ZP-KCL-0002/21” (sygn. akt: 1476/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAKI Architekci Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu na: „wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, projektu rozbiórek, projektu aranżacji zieleni niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, Budynku Mroźni Automatycznej. Numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: 1795/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Conectio sp. z o.o. na: „utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i utrzymania systemu teleopieki” (sygn. akt: 1432/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i  transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach. Numer referencyjny: 03/ZP/2021/|K” (sygn. akt:1461/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZETO Projekt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grunwald na: „nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców gminy Grunwald” (sygn. akt:1650/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej na: „zakup i dostawę sprzętu TIK do pracowni w PCKZiU w Jaworze oraz w ZSiP w Bolkowie w ramach projektu: "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III". Numer referencyjny: PCKZiU.081.4.1.2021” (sygn. akt:1794/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Simplicity Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę serwerów wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy oraz dostawę oprogramowania RedHat CEPH lub równoważnego wraz z usługami wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.1.2021” (sygn. akt:1553/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy pm2pm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „organizację szkoleń z metodyki zarządzania projektami IPMA na poziomie D oraz na poziomie C dla student i pracow dyd , Realizacja szkoleń z wykorzystaniem BRANŻOWEJ SYMULACJI BIZNESOWEJ dla student.  Numer referencyjny: NA/P/28/2021” (sygn. akt:1453/21).

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzeszcze na: „pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej 510580K ul. Os. Paderewskiego oraz rozbudowa drogi gminnej 510580 K ul. Os. Paderewskiego, Gmina Brzeszcze". Numer referencyjny: SZP.271.10.2021” (sygn. akt:1736/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: „zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: Kr.240.233.2021” (sygn. akt:1751/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie na: „ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/18/21” (sygn. akt: 1550/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polsuper Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie na: „ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/18/21” (sygn. akt: 1552/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: „usługę gastronomiczną dostarczenia posiłków gotowych przy zastosowaniu jednorazowych naczyń do posiłków stałych i płynnych zapewniających szczelne zamknięcie oraz sztućców jednorazowych pakowanych osobno. Numer referencyjny: IHIT/P/40/2021” (sygn. akt: 1706/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących wraz z dzierżawą urządzeń. Numer referencyjny: DZP.341.58.2020” (sygn. akt:1720/21).

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilkołaz na: „odnawialne źródła energii – dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Wilkołaz. Numer referencyjny: IG.271.12.2020” (sygn. akt: 1380/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 2063 na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (Radiowa, Kaliskiego, Leskiego, Krasińskiego, Pirenejska). Numer referencyjny: 17/21” (sygn. akt:1746/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę, wdrożenie, serwis, utrzymanie i rozwój systemu Platforma płatnicza banku. Numer referencyjny: DZZK/10/DRO/2021” (sygn. akt: 1444/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, numer postępowania 34/Cut/21/DG/PMP” (sygn. akt: 1745/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oborniki Śląskie na: „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie. Numer referencyjny: ZP.271.93.2020,” (sygn. akt: 1161/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Group AV sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Kielcach na: „dostawę oraz montaż systemu urządzeń multimedialnych do prezentacji materiałów audio i video w przestrzeniach ekspozycyjnych modernizowanego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Numer referencyjny: AZP.261.2.2.2021” (sygn. akt: 1543/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na: „świadczenie usługi w zakresie organizacji technicznej dwudniowych szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody dla przedstawicieli władzy sądowniczej. Numer referencyjny: 8/GDOS/2021” (sygn. akt: 1761/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne "ASLAS" Andrzej Lipiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Gniewkowo na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2021 – szkółka Odolion – przetarg 2. Numer referencyjny: SA.270.19.2021.WK” (sygn. akt: 1624/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ na: „e-usługi w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ – dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 1/ZP/PN/2021” (sygn. akt:1740/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w podziale na 6 części. Numer referencyjny: PN/67/20/GDYP” (sygn. akt:1368/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w podziale na 6 części. Numer referencyjny: PN/67/20/GDYP” (sygn. akt: 1399/21).

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 2063 na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenach kompleksów wojskowych w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063. Numer referencyjny: 15/21,” (sygn. akt: 1748/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED” (sygn. akt: 1513/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowodwór na: „instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz piece na pellet sposobem na produkcje energii dla mieszkańców Gminy Nowodwór. Numer referencyjny: PZP 271.1.2021” (sygn. akt: 1213/21)

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: " świadczenie usługi w zakresie procesu dekontaminacji: mycia, dezynfekcji i sterylizacji, gwarantującego sterylny produkt – narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego – DZPUCK.262.042.2021. Numer referencyjny: DZPUCK.262.042.2021" (sygn. akt: KIO 1652/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi na: " świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna oraz na terenie wielostanowiskowego przystanku autobusowego Łódź Fabryczna wraz z parkingiem podziemnym Numer referencyjny: 0112/IZ02GM/10131/02792/21/P; IZ2GMZ.293.2.2021" (sygn. akt: KIO 1682/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALTERSTOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: " świadczenie opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo orazOracle Salt Numer referencyjny: TZ/271/34/19" (sygn. akt: KIO 1521/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu na: "rozbudowę, przebudowę i remont budynku Przedszkola nr 90 przy ul. Zaporoskiej 51 we Wrocławiu. Numer referencyjny: NZ.362.22.P-90_Zaporoska.2021" (sygn. akt: KIO 1686/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: "infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP]" (sygn. akt: KIO 1579/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: "wykonanie usługi sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego. Numer referencyjny: zp.26.1.10.2021" (sygn. akt: KIO 1438/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: "zestaw do diagnostyki udarów w oparciu o szybką automatyczną analizę obrazów tomografii komputerowej. Numer referencyjny: CSKDZP-2375/10/05/01/2021" (sygn. akt: KIO 1713/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany na: „przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenów zewnętrznych i budynków. Numer referencyjny: 71/ZE/2020/W” (sygn. akt:1664/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt, dostawę i instalację elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni. Numer referencyjny: 9090/IREZA3/05680/01594/21/P; IREZA3.292.3.2021.a," (sygn. akt: KIO 1722/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Rzeszowie na: „budowę budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: SIR-2512-1/21” (sygn. akt: 1419/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę, wdrożenie, serwis, utrzymanie i rozwój systemu Platforma płatnicza banku. Numer referencyjny: DZZK/10/DRO/2021” (sygn. akt: 1685/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino- Pomorzowice oraz w miejscowości Pomorzowiczki. Numer referencyjny: OR.272.2.2021” (sygn. akt: 1655/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.3/2021” (sygn. akt: 1635/21).

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem na: „świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów SZOZnMiD w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeniem zdrowotnym z grupy 20 01 08. Numer referencyjny: ADZP-381-07/21” (sygn. akt: 1630/21).

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - M.Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki na: „dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Postaw na swoje umiejętności”. Numer referencyjny: ZSP1.2720.23.2021/PSU” (sygn. akt: 1696/21).

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowego sprzątania i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych w lokalizacji Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni (nowy obiekt) Numer referencyjny: D25M/251/N/14-21rj/21” (sygn. akt: 1601/21).

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Goleniów na: „wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Numer referencyjny: WGG.271.1.02.2021.KN” (sygn. akt: 1590/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/19277/05058/20/P” (sygn. akt: 846/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na: „przebudowę inst. centralnego ogrzewania, inst. ciepłej wody użytkowej oraz inst. Ciepła technologicznego na potrzeby budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Wąska 5-7, 31-057 Kraków. Numer referencyjny: 2/V/2021,” (sygn. akt: 1708/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bolesławiecki na: „zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań". Numer referencyjny: WIZ.272.1.5.2021” (sygn. akt: 1670/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Buk na: „doposażenie szkół w ramach projektu pt. Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk. Numer referencyjny: ZP.271.02.2021” (sygn. akt: 1593/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: " zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które mogą być zlecane w ok. 12 miesięcy od daty zaw. um. ramowej lub do wyczerp. kwoty stanowiącej wart. um. ramowej – 3 cz. zamówienia Numer referencyjny: SVA/J/4629/22/2020" (sygn. akt: KIO 1589/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej na: " zakup i dostawę sprzętu ICT oraz mebli - "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”. Numer referencyjny: I-ZP.271.3.2021" (sygn. akt: KIO 1306/21).

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie  na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2021” (sygn. akt: 1690/21).

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2021” (sygn. akt: 1596/21).

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie  na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.3.2021” (sygn. akt: 1689/21).

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions M. Sianos Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: " świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Sądzie Okęgowym w Warszawie. Numer referncyjny: ZP/OI/11/21" (sygn. akt: KIO 1705/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: 1619/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów elektrycznych dla 43 wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 8/26/PN/2021” (sygn. akt: 1489/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman" Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grodzisk Mazowiecki na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Numer referencyjny: ZP.271.125.2020” (sygn. akt: 1671/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „budowę łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina–Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna. Numer referencyjny: IREZA3.292.6.2021.g” (sygn. akt: 1683/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „usługi sprzątania wnętrz budynków RCKiK w Krakowie” (sygn. akt: 1567/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Przyrodnicze Kamil Orliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Rybnik na: „utrzymanie zbiorników retencyjnych. Numer referencyjny: ZP.271.13.2021” (sygn. akt: 1585/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Anton New Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu na: „oznakowanie rezerwatów tablicami urzędowymi. Numer referencyjny: WOF.261.1.30.2021” (sygn. akt: 1613/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S4H Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Pile na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie zewnętrznym obiektów Oddziału ZUS w Pile Numer referencyjny: 270000/271/4/2020-ZAP” (sygn. akt: 1621/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę i wdrożenie „Informatycznego systemu zarządzania uczelnią” wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania. Numer referencyjny: FZ.201.1.2021” (sygn. akt: 1246/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  "PCG ACADEMIA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę i wdrożenie „Informatycznego systemu zarządzania uczelnią” wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania. Numer referencyjny: FZ.201.1.2021” (sygn. akt: 1255/21).

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku na: „podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji. Numer referencyjny: ZP/03/20” (sygn. akt: 1424/21).

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ANMAR Anna Traczyk – Nowakowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:Modernizacja instalacji kanalizacyjnej oraz wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji w budynku F usytuowanym na terenie AWF Warszawa. Numer referencyjny: SSZP371/1/2021” (sygn. akt: 1642/21).

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna na: „budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębnych zadań. Numer referencyjny: NZ5-3113-4-3071-676,677,678/20” (sygn. akt: 1348/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MA.G Usługi Informatyczne - Marek Grabowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na: „zakup i dostarczenie wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utworzenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (nazwa skrócona ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym polu). Numer referencyjny: ASI.272.32.2021,” (sygn. akt: 1594/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na: „zakup drukarek z oprogramowaniem do zarządzania oraz usługa serwisu na 48 miesięcy Numer referencyjny: ZA/264/5/2021” (sygn. akt: 1578/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego [...], numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: 646/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawski Uniwersytet Medyczny na: „sukcesywne  dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Numer referencyjny: AEZ/S-106/2020” (sygn. akt: 1057/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: A2 Customer Care Sp. z o. o., HUBSAPA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002874” (sygn. akt: 1326/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu na: „dostawę podłóż i odczynników mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: DZP-271-37/20” (sygn. akt: 1497/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rajczyk Włodzimierz Bringmore Advertising w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „wybór agencji reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK.161.DM.2020” (sygn. akt: 1458/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP-05/21” (sygn. akt: 1439/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Copma Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. na: „dostawę dwudrogowego specjalistycznego pojazdu do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej Numer referencyjny: MZK.D-251-04/2020” (sygn. akt: 1171/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich na: „rozbudowę układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej. Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.33.2021” (sygn. akt: 1223/21).

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104 000 Mg. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.01.2021.LK” (sygn. akt: 1665/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań oraz AQUANET S.A. na: „rozbudowę fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa (...)”. Numer referencyjny: PIM/03/21/ZP6/2020-281” (sygn. akt: 1608/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piszczac na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Piszczac. Numer referencyjny: INW.271.10.2020” (sygn. akt: 1583/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na: „świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej. Numer referencyjny: DZPZ/333/4TP/2021” (sygn. akt: 1641/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „awaryjne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: O.GD.D-3.2412.04.2021” (sygn. akt: 1657/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Pawłowice na: „przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z robotami towarzyszącymi” realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Numer referencyjny: OR.271.7.2021” (sygn. akt: 1486/21).

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ornontowice na: „modernizację kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Numer referencyjny: ZWRZP.271.00009.2021” (sygn. akt: 1239/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Słupecki na: „rozbudowę drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: BZP.272.1.2021” (sygn. akt: 1278/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Madkom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Złotoryja na: „dostawę/modernizację/integrację/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w gminie Złotoryja w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, gminy wiejskiej (...). Numer referencyjny: RZK-II.271.14.2020” (sygn. akt: 1395/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS WARMIA – MAZURY Sp. z o.o. (dawniej REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. k.), REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Piecki na: „odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Piecki. Numer referencyjny: RZK.271.2.2021” (sygn. akt: 1242/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe na: „budowę Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego – budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Numer referencyjny: WO-ZP.272.3.19.2020” (sygn. akt: 1398/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tech Pipe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na: „odbudowę metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin- etap II. Numer referencyjny: DOP/5/451/2020” (sygn. akt: 1259/21).

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. Numer referencyjny: ZP/15/PN/2021” (sygn. akt: 1186/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anesatezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”. Numer referencyjny: TZ.372.80.2020” (sygn. akt: 1385/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apis Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Rabka-Zdrój na: „budowę wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym - II postępowanie. Numer referencyjny: IRG.271.140.2021” (sygn. akt: 1592/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TESPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę odbiorników szerokopasmowych pasma HF” (sygn. akt: 1375/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski, ENERIS Surowce S.A., ENERIS Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Międzyrzecz na: „wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.6.2021 do 31.5.2022. Numer referencyjny: WRG.271.3.2021” (sygn. akt: 1545/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie spalinowym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer referencyjny: 2/ZPS/PKMS/05/2021” (sygn. akt: 1603/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZDI sp. z o.o.; ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Miar na: „świadczenie  usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „ŚKLGUM". Numer referencyjny: BDG-WZP.262.9.2020” (sygn. akt: 1314/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.3.2021” (sygn. akt: 1584/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na: „długoterminowy (4 lata) wynajem pojemników na odpady komunalne Numer referencyjny: 3/ZSiZO/PN/2021” (sygn. akt: 1591/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: OS3 Sp. z o.o., Agencja Reklamowa ArtGroup sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „wybór agencji reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK.161.DM.2020” (sygn. akt: 1467/21).

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solve Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na: „zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Numer referencyjny: 33/2020” (sygn. akt: 1276/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer referencyjny: 702100030” (sygn. akt: 1534/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „remont autostrady A4 na odc. Góra św. Anny – gr. woj. śląskiego. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2412.02.2021 (02)” (sygn. akt: 1384/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „przebudowę drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od km 8+895.00 do km 9+235.00. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.11.2021” (sygn. akt: 1581/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o.o. Sp. j w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „usługę przygotowania i organizacji w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021 r. międzynarodowego kongresu gospodarczego. Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.38.2021,” (sygn. akt: 1588/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „przebudowę Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych. Numer referencyjny: KP-272-PNK-7/2021” (sygn. akt: 1342/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „przebudowę Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych. Numer referencyjny: KP-272-PNK-7/2021” (sygn. akt: 1470/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Stróże–Grybów, tor nr 1 i 2 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów–Muszyna”. Numer referencyjny: IREZA3.293.4.2021.f” (sygn. akt: 1604/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „usługę żywienia pacjentów. Numer referencyjny: PN-4/21/15” (sygn. akt: 1349/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku na: „dostawę elektronarzędzi, materiałów technicznych i narzędzi, części zamiennych na rzecz 24 WOG. Numer referencyjny: 16/2021” (sygn. akt: 1554/21).

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę 11 obiektów powierzchniowych szybu „Witczak” położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” (sygn. akt: 1135/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego Numer referencyjny: ZP.371.6.2021.AW” (sygn. akt: 1209/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PORTAL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę różnych wyrobów medycznych i niemedycznych (56 pakietów). Numer referencyjny: D10.251.118.C.2020” (sygn. akt: 1452/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Frombork na: „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Frombork. Numer referencyjny: PF.271.4.2021” (sygn. akt: 1328/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASIG Igor Kwiatkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego, mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4 RPO WM 2014-2020.  Numer referencyjny: ZPO-IX.272.3.2021” (sygn. akt: 1416/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-BART Bartłomiej Bartczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi na: „wykonanie remontów lokali w podziale na 5 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.55.2021” (sygn. akt: 1491/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skriware sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na: „dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i sprzętu do robotyki. Numer referencyjny: P2/2020/2021” (sygn. akt: 1492/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SHARP Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „dzierżawę i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej 15 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku. Numer referencyjny: NA/P/46/2021” (sygn. akt: 1558/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: 1102/21).

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na: „organizację szkolenia dla nauczycieli akademickich. Cz. 1: 4-dniowy kurs OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Cz. 2: 1-dniowe podstawowe szkolenie metodyczne symulacji” (sygn. akt: 1261/21).

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „kompleksowe całodobowe wykonywanie usług polegających na przewożeniu transportem medycznym pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Numer referencyjny: DFP.271.38.2021.LS” (sygn. akt: 1563/21).

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 62/2020” (sygn. akt: 1220/21).

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CPW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie na: „kontrolę biletów w pojazdach Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. Numer referencyjny: NO-JP-2210-05/2021” (sygn. akt: 1463/21).

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUG Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Mirzec na: „modernizację  oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec. Numer referencyjny: IN.271.7.2021.A.K.” (sygn. akt: 1200/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych (DFP.271.165.2020.LS)” (sygn. akt: 1473/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Numer referencyjny: 23/P/21” (sygn. akt: 1396/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAVEX-REKORD KFT Vasuti Jarmu Es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo Es Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag Sp. z o.o. Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie na: „naprawę pojazdów kolejowych poziomu P5 i P4. Numer referencyjny: 0552/IZ12GM/01265/00454/21/P” (sygn. akt: 1531/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku. Numer referencyjny: TZ.280.9.2021” (sygn. akt: 1208/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niedrzwica Duża na: „odnawialne źródła energii w gminie Niedrzwica Duża – część 3. Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2020” (sygn. akt: 1093/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 813/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021” (sygn. akt: 1291/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Numer referencyjny: ZP-M-0018/20” (sygn. akt: 1203/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gorzów Wielkopolski na: „dostawę wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali. Numer referencyjny: BZP.271.77.2020.AZ” (sygn. akt: 993/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kalwaria Zebrzydowska na: „przebudowę instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. wraz z kotłownią gazową w budynku OSP w Stanisławiu Dolnym. Numer referencyjny: ZP.271.14.2021” (sygn. akt: 1533/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: „Katowicki  Inteligentny System Zarządzania Transportem. Numer referencyjny: 37/XII/2020/WP” (sygn. akt: 1479/21).

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MOLDRÓG" Ryszard Przydatek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kostomłoty na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bez wykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - ETAP I” (sygn. akt: 1485/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: 1525/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: „ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 1/2021/AGK” (sygn. akt: 1503/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka na: „rozbudowę lub wymianę zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Numer referencyjny: A.I.271-26/20,” (sygn. akt: 1168/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o.o. na: „dostawę statycznych liczników z modułem komunikacyjnym GSM. Numer referencyjny: RPUZ/P/0107/2021/DN/NU” (sygn. akt: 1437/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PANEP s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na: „dostawę obłożeń operacyjnych. Numer referencyjny: 6/SMRS/21” (sygn. akt: 1494/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KALPLAST M. Kolmas, A. Wietecha Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na: „bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.26.482.2020” (sygn. akt: 1502/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: 1535/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny na: „przebudowę pomieszczeń Kliniki Neurologii blok E3 III piętro. Numer referencyjny: P/274/2020/SEN/WIM/MON - 120/ZP/20” (sygn. akt: 1192/21).

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 101/2020” (sygn. akt: 1373/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00