Zielone zamówienia publiczne - Szkolenie w dniu 04.09.2018 r.

2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 4 września 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz prezentację praktycznych przykładów uwzględniania kwestii środowiskowych w zamówieniach publicznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR PLAZA w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123A) i jest zaplanowane dla 40 uczestników.

Szkolenie jest bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć. Wydarzenie kierujemy wyłącznie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych. W szkoleniu dopuszczalny jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej jednostki.

Zgodnie z zasadami projektowymi można uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ciągu całego okresu realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Prosimy zatem o niezgłaszanie się osób, które wzięły już udział w szkoleniach w ramach tego projektu.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesyłać za pomocą dostępnego elektronicznego formularza: szkolenie w dniu 4 września 2018 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału wraz z niezbędnymi dokumentami do wypełnienia.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458-78-24 lub 22 458 77 52.

Program szkolenia

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wydarzenie jest realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź do góry strony