Zawarcie umowy o zamówienie publiczne

2018 r.

Konferencja „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne” organizowana w ramach projektu realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych „EFEKTYWNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.

Przejdź do góry strony