Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - 24 Konferencja Naukowo-Techniczna „Wycena inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP: 24 Konferencja Naukowo-Techniczna „Wycena inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”

Organizator: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o.

Miejsce: Ciechocinek