Szkolenie w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne,  organizuje jednodniowe szkolenia w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez Urząd Zamówień Publicznych zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym na szkolenie odbywające się w konkretnym terminie i miejscu. Uczestnikami szkolenia są osoby, które przekażą do UZP poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i otrzymają potwierdzenie udziału.