Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Ostatni dzień na przekazanie sprawozdania z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielonych w 2016 r.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez kierowników jednostek administracji rządowej za pośrednictwem aplikacji internetowej http://klauzule.uzp.gov.pl sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych w udzielonych zamówieniach. Obowiązek sprawozdawczy wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Więcej informacji na stronie poświęconej sprawozdawczości z klauzul społecznych (link tutaj)