Społeczne zamówienia publiczne - Szkolenie

2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 22 maja 2018 r. w Warszawie jednodniowe szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty społeczne w ramach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert oraz prezentację praktycznych przykładów stosowania społecznych zamówień publicznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wydarzenie adresowane jest tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Program szkolenia

Przejdź do góry strony