Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Ostatni dzień na przekazanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2017 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej rocznym sprawozdaniom (link tutaj)