Wejście w życie rozporządzenia dotyczącego kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 951 zostało ogłoszone rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

Rozporządzenie wprowadza kwotę wartości umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. kwotę w wysokości 21 813 853 zł.

Kwota ta stanowi równowartość kwoty 5 225 000 euro, która w wyniku aktualizacji dokonanej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2172, art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, zastąpiła dotychczasową kwotę 5 186 000 euro, z uwzględnieniem przelicznika ogłoszonego w komunikacie Komisji z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (Dz. Urz. C 392/01 z 25.11.2015, str. 1-3).

Ww. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 maja 2017 r.

Jednocześnie, podajemy Państwu link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierającego opublikowane rozporządzenie:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/951/1

Treść ww. rozporządzenia jest dostępna także na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy / Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”.