Przepisy zobowiązujące do przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie elektronicznej

Przepisy zobowiązujące do przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie elektronicznej