Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”
Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Miejsce: Lublin