Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja: „Zamówienia publiczne – warsztaty dla wykonawców”

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja: „Zamówienia publiczne – warsztaty dla wykonawców”

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Czystości

Miejsce: Warszawa