Prezentacja miniPortalu podczas XIII Forum Przetargów Publicznych

2018 r.

Celem udziału w XII Forum Przetargów Publicznych będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

Przejdź do góry strony