Prezentacja miniPortalu podczas seminarium

2018 r.

Celem seminarium będzie zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

Przejdź do góry strony