Prezentacja miniPortalu podczas seminarium

Celem seminarium będzie zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.