Prezentacja miniPortalu podczas konferencji w KSAP

2018 r.

Celem prelekcji będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

Przejdź do góry strony