Prezentacja miniPortalu podczas targów PolEko

2018 r.

Celem udziału w targach będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

Przejdź do góry strony