Prezentacja miniPortalu podczas konferencji Prawo do Przedsiębiorczości - Żyrardów

Na stoisku eksperckim podczas cyklu konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp, odbędzie się prezentacja funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.