Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp - Kędzierzyn Koźle

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp w Kędzierzynie-Koźlu.