POWOŁANIE I ŚLUBOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

W dniu 1 września 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i powołania nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r.